Що таке регіональна політика

Що таке регіональна політика

Внутрішня державна політика спрямована в основному на вирішення тих проблем, які зачіпають аспекти життя населення тих чи інших регіонів. Люди в більшості своїй роз’єднані, тому перед державою стоїть питання застосування регіональної політики.

Інструкція

Регіональна політика є складовим компонентом внутрішньої політики держави, яка спрямована на вирівнювання рівня життя в середньому по регіонах за допомогою комплексу різноманітних економічних, законодавчих і фіскальних заходів.

Регіональна політика передбачає обгрунтоване адміністративно-територіальний поділ, а також його вивчення з цілу проведення грамотної внутрішньої політики. За допомогою законодавчих і економічних важелів держава шляхом побудови вертикальної сходи взаємозв’язку суб’єктів та центру може оперативно і комплексно вирішувати не тільки проблеми всередині регіонів, але і дозволяє ставати арбітром у вирішенні конфліктних ситуацій між різними суб’єктами країни.

Регіональна політика має кілька напрямів, серед яких:

- Визначення слаборозвинених районів і суб’єктів країни;

- Стимулювання розвитку потребують регіонів;

- Субсидування і інші економічні вливання в економіки потребують регіонів;

- Виділення регіонів — реципієнтів і регіонів — донорів.

Регіональна політика включає в себе ряд елементів, які й покликані впливати на життя регіонів в цілому:

- Фіскальна політика — сукупність засобів і методів для організації збору податків по регіонах і суб’єктах країни;

- Бюджетна політика — найбільш раціональний розподіл бюджетних коштів для вливання їх у регіони;

- Цінова політика — встановлення цін і тарифів на різних територіях країни;

- Соціальна політика — проведення політики щодо підтримки громадян у різних суб’єктах держави.

Зокрема, однією з основних завдань регіональної політики є розвиток національної економіки через стимулювання розвитку підприємництва і промисловості регіонів. Виділення регіонів-донорів та регіонів-реципієнтів дозволяє державі грамотніше «викачувати» вільні грошові кошти з забезпечених регіонів і вливати їх регіони — «бідняки».