Що таке регістри

Що таке регістри

Багатозначність властива не тільки лексемам побутової мови, але і термінам, якщо вони вживаються в різних галузях знання. Загальна семантичне ядро, термін, безумовно, зберігає, але окреме значення має різне. Так, для прикладу цього явища мови можна розглянути слово «регістр»

Інструкція

 1. Слово регістр можна трактувати по-різному, адже використовується воно в двох різних сферах діяльності: бухгалтерський облік та програмуванні.

   Регістри в бухгалтерському обліку містять інформацію, яка з часом накопичується, систематизується і реєструється. Бухгалтерські регістри ведуться в спеціальних журналах (книгах) у вигляді машинограм і з використанням спеціальної обчислювальної техніки.
 2. Регістри в бухгалтерському обліку поділяють на кілька видів:

  - Бухгалтерські книги — пронумеровані і скріплені листки паперу з певним набором таблиць;

  - Картки — стандартні аркуші паперу, які зберігаються в картотеці. Картки можуть містити графи дебет і кредит, графи витрат, приходу і залишку або відразу кілька граф;

  - Відомості — окремі аркуші паперу, більшого розміру, ніж картки. Відомості зазвичай відкривають на місяць і зберігаються вони в спеціальних реєстраторах.
 3. Всі записи в бухгалтерських регістрах виконуються від руки і тільки кульковою ручкою синього кольору. По закінченню терміну дії регістра всі записи, зроблені в ньому, звіряються, після чого листи регістра скріплюються і здаються в архів організації.
 4. Крім бухгалтерського обліку поняття регістр використовується і серед програмістів.

  Комп’ютерний регістр — це окрема ділянка пам’яті усередині процесора, довжина якого складає від 8 до 32 біт. Регістр потрібен для тимчасового зберігання інформації, що обробляється самим процесором. Комп’ютерні регістри, також як і бухгалтерські, поділяються на кілька видів:

  - Регістри загального призначення. Ці 32-ухбітние регістри використовуються для математичних операцій або запису даних в пам’ять комп’ютера;

  - Регістри сегментів. Це 16-тібітние регістри, які містять в собі першу половину адреси програми, що виконується в даний момент;

  - Регістри управління. Це 32-ухбітние регістри, які встановлюють потрібний режим роботи комп’ютера і розподіляють пам’ять посторінково.