Що таке релігія

Що таке релігія

З найдавніших часів люди намагалися пояснити незвичайні або лякають явища природи проявом надприродних сил. Поняття «релігія» з’явилося порівняно недавно, а самі релігії зародилися й сформувалися досить давно.

Інструкція

Релігія (від лат. Religio — набожність, святиня) — форма суспільної свідомості, сукупність духовних уявлень, заснованих на вірі в надприродні сили і істоти (духів і богів), які є предметом поклоніння. Таким чином термін «релігія» означає шанування богів. Він тісно пов’язаний з поняттями «Бог» і «віра».

На зорі людства люди пояснювали посуху і повінь, захід і схід, грім і блискавку діями добрих і злих богів. Були й «спеціальні» люди — шамани, які вміли спілкуватися з потойбічним світом (з богами і духами предків). Їх завдання полягало в тому, щоб задобрити цих богів і передбачити врожайні і неврожайні роки, війни або стихійні лиха. Кожному явищу відповідало певне божество (бог грому, бог війни, бог сонця і т.д.). Ці вірування в множинність богів носять назву язичництво або політеїзм. Згадайте давньогрецьких, єгипетських, шумерських або ацтекских богів. Поступово шамани перетворилися на жерців, капища в храми, а танці біля вогнища в ритуали. Але суть залишалася одна — віра в численних богів і богинь.

З розвитком цивілізованого суспільства потреба в кількох богів відпала, з’явився монотеїзм — віра в єдиного бога. Вважається, що першими в цьому були іудеї з їх вірою в бога Яхве. Спроби ввести монотеїзм в Єгипті (культ єдиного бога сонця Ра) не увінчалися успіхом. Монотеїзм носив не тільки релігійний, а й політичний характер. Потрібно об’єднання племен і територій під егідою однієї держави. Але кожне плем’я, кожне село жила своїм життям, і в кожної громади були свої вірування і свої боги. Віра в одного бога була здатна об’єднати і згуртувати людей, давала можливість називати один одного братами. І ось жерці перетворилися на священиків, ритуали в обряди і таїнства, заклинання у молитви.

Існує поширена думка про 3 світових, тобто найчисленніших релігіях — це буддизм, християнство та іслам. Але виходячи з визначення терміна релігія, це не зовсім правильно. Хоча буддизм і дуже численний, але релігією він не є. Буддизм, також як і даосизм, індуїзм, синтоїзм є вченням, вірою в сили природи, а не конкретного бога. Інакше це можна назвати релігією без бога. А християнство, спочатку колишнє вченням, згодом стало релігією. До представників сучасних монотеїстичних релігій належать: іудаїзм, християнство, іслам і сикхізм. У той час як політеїстичні релігії вимерли. Останнім часом з’явилося таке явище як «неоязичництво». Ця течія все більше поширюється не тільки в Європі, але і в Росії.