Що таке рента

Що таке рента

Рентою називається регулярний дохід, який отримує певну особу в результаті здачі в оренду землі, майна, капіталу, не здійснюючи при цьому додаткових витрат. Одержувачем ренти може бути як фізична, так і юридична особа.

Інструкція

 1. Одним з варіантів отримання такого доходу є здача в оренду землі або квартири. Також рентою може називатися отримання відсотків по наданому кредиту або виплата страховиком компенсації застрахованій особі.
 2. Виділяють такі типи рент:

   - Земельна;

   - Абсолютна;

   - Диференціальна;

   - Монопольна;

   - Економічна.
 3. Земельною рентою називається сума, одержувана власником землі від її орендаря. Наприклад, в якості нього може виступати підприємець, який здійснює виробничу сільськогосподарську діяльність. Крім цього, про земельну ренту говорять і в тих випадках, коли здійснюється оренда землі для будівництва, або розробки надр. Земельна рента може виражатися у двох видах: абсолютному і диференціальному.
 4. Про абсолютну ренту йде мова тоді, коли земля перебуває у приватній власності. Бажаючі користуватися цією землею (у промислових або сільськогосподарських цілях) будуть виплачувати певну суму за оренду.
 5. Більш поширеним видом земельної ренти є диференціальна. Вона являє собою ту різницю, яка є між індивідуальною і суспільною вартістю сільськогосподарської продукції. Також поняття диференціальної ренти використовується і в інших економічних категоріях, які не обов’язково повинні бути пов’язані із землею.
 6. Монопольна рента виникає тоді, коли земля надається в оренду для виробництва рідкісної продукції, яка буде продаватися за монопольними цінами. Результатом таких цін також є і підвищення індивідуальної вартості.
 7. Економічною рентою називається різниця, яка є між реальною ціною продукту (чи ресурсу) і ціною мінімальної, яка здатна змусити власника здійснювати продаж продукту (чи ресурсу).