Що таке революція

Що таке революція

Термін «революція» походить від латинського слова revolutio, що буквально означає «переворот, перетворення». Спочатку цей термін використовувався в астрології і в алхімії і мав на увазі саме «обертання», наприклад, небесних тіл, або перетворення істот — метаморфози.

Інструкція

  1. Зараз найбільш часто термін «революція» вживається в політико-соціологічному контексті. З цієї точки зору революція — це корінний переворот в політичному ладі того чи іншої держави, який призводить до того, що влада насильницьким чином переходить до іншого правлячому класу. При цьому відбувається повна зміна політичного, а найчастіше і суспільного устрою держави.
  2. Прикладом такого перевороту може служити Велика французька революція 1789 року або Лютнева революція 1917 року. У першому випадку Франція з монархічної республіки перетворилася в демократичну (принаймні, так було спочатку), а в другому випадку Росія стала республікою з монархії.
  3. За великим рахунком жодна революція не обходяться без людських жертв. Наприклад, у тій же французької революції загинуло близько в цілому до 4 млн. чоловік. Проте таке трапляється далеко не завжди. Наприклад, революцію 1989 року в Чехословаччині назвали Оксамитової революцією, так як пройшла вона без жодного кровопролиття. Термін «оксамитова революція» став застосовуватися для позначення будь безкровної революції взагалі.
  4. Буває, що революцією називають політичний переворот, який де-факто не є революцією. Наприклад, зміна однієї правлячої династії на іншу, навіть якщо при цьому відбувається кровопролиття, не є революція, адже політичний і громадський лад при цьому не змінюється (наприклад, монархія залишається монархією).
  5. Термін «революція» використовується і в інших значеннях. Найчастіше під ним розуміють переворот, зміну тих чи інших поглядів на якомусь предметі, якісь корінні зміни. Наприклад, Промислова революція — не політичне явище, а лише глобальний перехід від одного виду праці до іншого.
  6. Революцією можуть називати і зміну якихось суспільних моральних устоїв. Як, наприклад, сексуальна революція — термін, введений В. Райхом, під яким розуміють кардинальні зміни в сексуальному житті і цінностях суспільства в другій половині XX століття.