Що таке резолюція

Що таке резолюція

Слово «резолюція» походить від латинського resolutio, що в перекладі означає «дозвіл». З часом значення цього терміна змінилося, і в сучасній російській мові воно означає «рішення». Але не кожне рішення можна назвати резолюцією. У сучасній російській мові цим терміном називають кілька видів рішень.

Інструкція

Резолюцією називають рішення, яке приймається при обговоренні колегіальним органом або зборами в результаті обговорення якого-небудь важливого питання. Резолюцію можуть прийняти учасники з’їзду, конференції, збори акціонерів, мітингу. Така резолюція наказує всім учасникам і тим, кого вони представляють, певні дії. Резолюція мітингу може містити й вимоги.

До оформлення резолюцій мітингів і зібрань є певні вимоги. Вступна частина дуже коротка або взагалі відсутня. Вона може містити всього один рядок: «Ми, учасники мітингу, прийняли наступне рішення». Дієслова ставляться в невизначеною формі — «виконати», «звернутися», «розглянути». Вказується термін виконання та дата зборів, що прийняв резолюцію.

У російській законодавчій практиці резолюціями називаються також постанови окремих палат парламенту. Такі постанови, на відміну від законопроектів, другий палатою не обговорюються і на підпис главі держави не передаються. У звичайній мові такі резолюції частіше називаються постановами палат.

Резолюції беруть також міжнародні організації. Наприклад, Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй. Ці резолюції обов’язкові до виконання всіма державами — учасниками міжнародного співтовариства. При тому, що вони більш об’ємні і стосуються важливих сторін життя великих груп людей, оформляються вони приблизно так само, як і будь-які інші документи даного виду.

Резолюцією називається також коротка напис на службовому документі. Її накладає посадова особа. З такою резолюцією стикається кожна людина, звертаючись в будь-яку державну структуру. Наприклад, ви пишете заяву в комунальну службу з проханням замінити трубу. Начальник розглядає вашу заяву і пише на ньому, що потрібно зробити — «Сантехніку такому-то замінити трубу до такого-то числа», або «відхилити». Це і є резолюція.

Накладення резолюцій — важлива частина документообігу. Вони дозволяють організувати чітко організувати роботу підприємства. Така резолюція повинна бути дуже короткою, але місткою. У ній обов’язково має бути вказано, що потрібно зробити, коли і хто за це відповідає. Резолюція може бути як письмовою, так і усною.

В сучасній юридичній практиці резолюцією називається також заключна частина судового рішення. У ній визначається, що саме потрібно зробити сторонам судового процесу і до якого терміну.

Існує також поняття «резолюція осуду». Воно застосовується в країнах, де є парламенти і являє собою форму контролю за діяльністю уряду. Наприклад, така резолюція може висловлювати вимогу до уряду піти у відставку.

Джерела