Що таке секта

Що таке секта

Сектою називається релігійна група, яка відокремилася від основного напрямку в релігії. Крім цього, існують й інші трактування даного терміну. Наприклад, сектою називається будь-яка група (не обов’язково релігійна), яка має свої практики і навчання, відмінні від пануючої ідеології.

Інструкція

  1. Свої етимологічне коріння слово «секта» бере з латинської мови, від слова secta, яке означає «відокремилася частина релігійної громади». Слово є похідним від sequor, що означає «коритися, слідувати за ким-небудь». Спочатку це поняття було нейтральним і з його допомогою описували окремі філософські, політичні та релігійні об’єднання і групи. У російській же мові цей термін носить негативне забарвлення, дуже часто використовується для приниження. З цієї причини релігієзнавці не користуються цим поняттям при описі історії, а використовують нейтральні визначення «релігійні групи», «релігійні течії» і т.п.
  2. Тоталітарною сектою називається організація, яка представляє явну небезпеку для здоров’я та життя людей, як правило, представляється у формі релігійної, комерційної, громадської, оздоровчої або освітньої організації для здійснення прикриття своєї протиправної діяльності. Дане поняття використовується в таких областях як соціологія, кримінологія, психологія, також зустрічається в різних нормативних документах і енциклопедіях.
  3. Початок 1990-х років для Росії ознаменувався появою великої кількості нових релігійних об’єднань. Подібна ситуація була відзначена в США в 1960-і роки і трохи пізніше в Західній Європі. У Європі, відрізняється давньою традицією свободи віросповідання, для опису релігійних меншин використовувалися такі поняття як «культ» і «секта», які при цьому були практично ідентичні. У деяких європейських країнах поняття «секта» носило більш негативний характер.
  4. У зв’язку з явною негативним забарвленням таких термінів як «культ» і «секта» замість них використовується визначення «новий релігійний рух». З його допомогою описують об’єднання, які відрізняються від існуючих загальновизнаних релігій.