Що таке середні століття

Що таке середні століття

Зараз у багатьох людей з’являється інтерес до подій минулого, до історії рідної країни та інших держав світу. При цьому шкільний курс через малу кількість навчальних годин, приділеною історії, часто не може дати людині чіткого і цілісного уявлення про історію Росії та світу. А для розуміння історія дуже важливі терміни та визначення, наприклад, такий часто вживається, як «середні віки».

Інструкція

  1. Сам термін «середні віки» з’явився в епоху Відродження і став частиною концепції, що представляє історію людства як три етапи — Античність, Середньовіччя і Новий час. Філософи і гуманісти сприймали середні століття як «темні», тобто період відкоту назад у суспільному розвитку в порівнянні з розквітом мистецтва і науки у Стародавній Греції і Римі. Знадобилося чимало часу, щоб Середньовіччя почали сприймати як епоху, також внесли великий вклад у розвиток людства.
  2. До цих пір немає єдиної думки про те, коли почалося і закінчилося Середньовіччя. В історіографії XIX століття склалася думка про те, що початком цього періоду можна вважати розпад Римської імперії. Як точної дати було вибрано зречення від престолу останнього римського імператора Ромула серпня після захоплення столиці імперії вождем варварських племен Одоакром. Ця подія відбулася 4 вересня 476 року. До цього часу Римська імперія вже була розділена на дві частини, а в економічному плані все більшого поширення отримували феодальні відносини — основа середньовічної економіки. Так що дату початку нового історичного періоду можна вважати умовною.
  3. Ще більше питань викликає визначення кінця Середньовіччя. Сучасна західна історична література пропонує вважати кінцем цієї епохи Великі географічні відкриття або падіння Константинополя, тоді як історики-марксисти вважали початком Нового часу англійську революцію XVII століття. Існують і дослідники, які відстоюють теорію «довгого Середньовіччя», продовжуючи цей історичний період до кінця XVIII століття. Такий розкид в датах залежить від того, на що історики звертають увагу перш за все — на економічні, політичні або культурні зміни. У цих сферах суспільного життя зміни відбуваються з різною швидкістю, що і призводить до можливості численних трактувань.
  4. Необхідно відзначити, що ця хронологія має відношення перш за все до Західної Європи. У російській історії ситуація інша. Античності на території Стародавньої Русі не було, і Середні століття можна починати відраховувати з першої літописної згадки російської держави, тобто з покликання варягів в 862 році. Кінцем Середньовіччя на нинішній території Росії можна вважати як освіта Московської держави після закінчення феодальної роздробленості, так і, по ряду теорій, проголошення Російської імперії.
  5. Чим же відрізняються середні століття від інших історичних періодів? З економічної та політичної точки зору, це був період розквіту феодалізму — суспільно-політичного ладу, заснованого на зв’язку між феодалами та селянами. Селяни виплачували феодалам за використання їхньої землі ренту грошима або продуктами, і, в свою чергу, отримували від них військовий захист. У ряді випадків селяни були прив’язані до землі і не мали права її залишати. Даний звичай отримав назву «кріпосне право».
  6. Феодали, в свою чергу, також мали між собою складні соціальні зв’язки, засновані на особистій вірності. На чолі держави стояв середньовічного герцог, король чи імператор — головний феодал. Подібна структура держави обумовила специфічну політичну карту — Європа і Русь більшу частину Середньовіччя складалися з дрібних незалежних держав. Ця ситуація отримала назву «феодальної роздробленості».
  7. Важливу суспільну і культурну роль в Середні століття грала релігія: іслам у країнах Сходу, християнство — в країнах Заходу. Атеїзму фактично не існувало — кожне середньовічне людина вірила в Бога в тій чи іншій формі. Релігія керувала розвитком науки і культури — в монастирях створювалися хроніки і літописи, перекладалися античні наукові праці, створювалися багато творів мистецтва.
  8. В цілому, сучасні історики пішли від негативних чи позитивних оцінок періоду Середньовіччя. Але потрібно зазначити, що багато явищ суспільного життя і елементи державного ладу, що існують в сучасності, з’явилися саме в цю історичну епоху.