Що таке школа

Що таке школа

Людство накопичило величезний обсяг знань. Їх передача завжди здійснюється від вчителя до учня, навіть якщо посередниками в цьому процесі виступають книги та інші носії інформації. Для багатьох людей отримання знань тісно пов’язане з поняттям школи.

Інструкція

  1. Що таке школа? Перш за все, це місце, де людина отримує знання. Відомо, що п’ять-шість тисяч років тому в Китаї вже існували школи. Сам термін «школа» перекладається з грецької як «дозвілля, проведення вільного часу». Є теорія, згідно з якою перші школи організовувалися як місце, де могли спілкуватись люди, нездатні до активної трудової діяльності. А саме, старі та діти. У процесі спілкування люди похилого віку передавали дітям свої знання, з часом такий спосіб передачі знань став основним. І як би не мінялися назви освітніх установ, будь то технікуми, інститути або університети, по своїй суті вони залишалися і залишаються все тими ж школами — місцем, де люди отримують знання.
  2. Незважаючи на те, що спочатку термін «школа» означав саме освітня установа, з часом він став сприйматися більш широко. Школою стали називати науковці та філософські спрямування, тісно пов’язані з ім’ям їх засновника, суттю або місцем вони з’явились. Наприклад, серед філософських шкіл можна виділити пифагорейскую — її розвивали Піфагор і його учні. Софистическую — її яскравими представниками були Протагор, Продік, Гіппій, Горгій. Стоїцизм, що вчив завжди бути готовим до випробувань. Схоластику, що вивчала питання теології. Так само можна відзначити Німецьку класичну філософію, Матеріалізм, Антропологізм, Ірраціоналізм, Фрейдизм і неофрейдизм, Екзистенціалізм … Філософські школи дуже різноманітні, кожна з них грунтується на певних постулатах і має своїх яскравих представників.
  3. З науковими школами все йде помітно простіше, тут немає такого розкиду думок і суджень, як у питаннях філософії. Але є і загальні моменти — зокрема, найменування дається школі на ім’я заснував її людини, місцем проведення основних дослідницьких робіт або за назвою наукового напрямку. Наприклад, у фізиці всесвітню популярність здобули наукові школи А. Ф. Йоффе, Л. Д. Ландау, П. Л. Капіци. Не менш відомі школи існують і в інших науках. Для молодого вченого, в якій би сфері він не працював, одним з найважливіших питань є вибір наукової школи.
  4. Термін «школа» часом вживають і в контексті, що не має прямого відношення до освітніх установ. «Армія — хороша школа», «Школа життя» — ці короткі фрази виявляються дуже ємними і змістовними. Для молодої людини армія стає одним з перших серйозних випробувань. Життя тим більше дає неоціненні уроки, формує характер і світогляд людини.
  5. Якою б не була школа, її суть завжди залишається незмінною — навчання, передача знань. І ці знання постійно поповнюються, адже кожне покоління людей вносить в нього свій неоціненний вклад.