Що таке синонім

Що таке синонім

На уроках російської мови школярів часто просять підібрати до будь-яких слів синоніми. Подібні завдання не викличуть труднощів, якщо знати, що таке синонім.

Інструкція

Синоніми (від. грецьк. Synonymas — однойменний) — це слова однієї і тієї ж частини мови, які по-різному називають один і той же предмет чи явище. Ці слова подібні між собою за значенням, але різні за написанням (маг — чарівник; читати — розбирати — пробігати — заглядати).

Прийнято вважати, що в мові не буває абсолютних, повністю тотожних один одному за значенням синонімів. Близькі до абсолютної ступеня синонімічності пари слів: мовознавство — лінгвістика, бегемот — гіпопотам. У більшості ж випадків синоніми можуть сильно відрізнятися між собою відтінками значення, стилем, сферою і частотністю вживання, ступенем сучасності.

Зазвичай синоніми об’єднуються у групи — синонімічні ряди, наприклад: будувати, влаштовувати, зводити, споруджувати, споруджувати, грунтуватися, творити. У такій групі, як правило, є найбільш загальне, нейтральне, стрижневе слово, яке прийнято називати домінантою (від лат. Dominans — панівний). У наведеному вище синонімічному ряду домінантою є слово «будувати». По відношенню до нього, слово «влаштовувати» має додатковий компонент лексичного значення («приводити в належний порядок»), «зводити», «споруджувати» і «споруджувати» відносяться до книжкового стилю; «грунтуватися» і «творити» мають стилістичний відтінок піднесеності . У словнику синонімів стильові відтінки позначаються спеціальними позначками (розм., книжн., Піднятий. Та ін.)

Не всі слова російської мови мають синоніми. Наприклад, не можна підібрати синоніми до імен власним (Олександр Пушкін, газета «Известия»), назвами країн і їхніх жителів (Великобританія, ескімоси), деяких предметів побуту (ножиці, скатертину). Також не є синонімами видо-родові пари (квітка — орхідея) і слова, що позначають суміжні поняття (будинок — квартира).