Що таке синтаксичні норми

Що таке синтаксичні норми

Синтаксичні норми мови безпосередньо пов’язані з культурою мови людини, з його грамотністю і манерою спілкування. До них відноситься порядок слів у реченні, узгодження, вживання прийменників, дієприкметникових оборотів.

Інструкція

Синтаксичні норми змінюються з часом. Наприклад, давньоруський відмінок давальний самостійний мав особливу форму вживання в мові («Мстиславу сидиш на обіді, приде йому вість»), а зараз його замінює підрядне часу («Коли Мстислав обідав …»). На практиці виникають труднощі з вибором правильної синтаксичної конструкції, що призводить до грубих мовним помилок. Щоб цього уникнути, необхідно знати основні правила.

У російській мові побудова пропозиції не підпорядковується строгим нормам, але, тим не менш, існує прямий порядок слів, при якому підмет стоїть попереду присудка з залежними словами («Хмари низько пливуть над землею»), і зворотний порядок слів, коли присудок стоїть раніше підлягає («Біліє парус одинокий …»). Розташування слів у реченні безпосередньо залежить від мети висловлювання і допомагає посилити виразність мови. Інверсія (так називається зворотний порядок слів) дозволяє зробити акцент на обличчі, предметі або часу дії.

Важливо правильно узгоджувати між собою підмет і присудок. Тут необхідно пам’ятати про координацію за формою, що підкреслює цілісність підмета, і про координацію за змістом, яка вказує, навпаки, на роздільність дії. У першому випадку необхідно використовувати єдине число (наприклад, «Більшість батьків проголосувало за введення шкільної форми»), а в другому — форму множини («Більшість батьків проголосували за введення шкільної форми»).

Важливим є правильне вживання прийменників, при виборі яких в першу чергу слід враховувати відтінки значення, особливо причинно-наслідкові зв’язки. Також необхідно запам’ятати правильні форми наступних прийменників: після приїзду, по від’їзді, по приході, по виконанні, по закінченні, по висновку.

Дієприслівникові обороти позначають дію підмета. Вони не вживаються, якщо дія відноситься до різних осіб, в безособовому реченні і в страдательной конструкції.