Що таке система

Що таке система

Системні освіти можна спостерігати всюди в навколишньому людини світі. Економічна, технологічна, громадська, природна, сонячна — це все приклади систем.

Інструкція

  1. Слово «система» має грецьке походження і означає ціле з декількох частин, організацію, лад, устрій, організм поєднання. Поняття системи — одне з основних у науці, передбачає наявність декількох об’єктів, пов’язаних між собою і завдяки цим зв’язкам функціонують як єдине ціле. Так об’єкти системи набувають відсутні у них окремо якості.

    Системи бувають матеріальні та абстрактні (теорії, алгоритми, математичні моделі). Також, в залежності від походження, їх ділять на природні, штучні й змішані. Інші класифікації — прості і складні системи, відкриті і замкнуті, детерміновані (передбачувані) і недетерміновані.
  2. Кожна система має ряд ознак — ознак системності. По-перше, це ознака зовнішньої цілісності: по відношенню до навколишнього середовища система проявляє себе як єдине ціле відокремлений. По-друге, це ознака внутрішньої цілісності: зв’язку між елементами стійкі. Якщо зв’язку порушені, система не може виконувати свої функції. По-третє, вона має ієрархічністю — всередині неї можна виділяти підсистеми. Будь-яка система має мету свого існування і складається з елементів. Під елементом розуміється така складова, яку не можна розбити на ще більш дрібні частини.
  3. Як приклад можна навести системи суспільство людей, в якому кожен індивід здійснює свою функцію, а взаємозв’язку і відносини між індивідами будуються на основі соціальних і правових законів. Сама людина є яскравим прикладом біологічної системи, де всі органи функціонують злагоджено. З технічних систем можна назвати комп’ютер, автомобіль і т.д.
  4. З поняттям системи пов’язаний системний підхід, який застосовується в наукових дослідженнях, на виробництві тощо для вирішення завдань. При цьому система розбивається на частини, щоб було простіше зробити аналіз щодо кожного окремого елемента, після чого отримані результати знову синтезуються.