Що таке складносурядне пропозицію

Що таке складносурядне пропозицію

Складносурядне речення — це пропозиція, що складається з декількох частин, пов’язаних сурядними союзами. Між частинами такого пропозиції рівноправні відносини.

Інструкція

Частини складносурядного пропозиції граматично не залежні один від одного. Союзи в складносурядних реченнях не входять ні в одну з частин.

У складносурядних реченнях зв’язок може оформлятися за допомогою різних відносин. Сполучні відносини характеризуються логічної однорідністю. Засобами зв’язку в них виступають сполучники і, та й частки теж, також, і … і, ні … ні.

Розділові відносини характеризуються перерахуванням, зіставленням, порівнянням взаємозалежних подій. Засобами зв’язку виступають спілки що, або, прислівник інакше, повторювані спілки або … або, повторювані частки чи … чи.

Порівняльні відносини вказують на тотожність і рівнозначність ситуації. Засобами зв’язку є спілки тобто, а саме.

Пояснювальні відносини включають всі вищеперелічені відносини і використовують в якості засобів зв’язку спілки а, але, та, частку ж, конкретизатори а значить, а тому й інші.

Градаційні відносини припускають розвиток порівняльних відносин. Розрізняють градацію за ступенем значущості, за ступенем інтенсивності, за ступенем відповідності обозначаемому. У першому випадку використовуються як засоби зв’язку спілки не тільки … а й, не те що … але, навіть не … тим більше не, навіть … не то що. У другому випадку — спілки якщо не … то принаймні, не те щоб … але, не сказати щоб … але. У третьому випадку — спілки дотепнішою.

Частини складного речення можуть бути однотипними (обидві частини односкладні або двоскладного) або різнотипними (одна частина — односкладних, інша — двоскладного).

В Складносурядні пропозиції коми ставляться між частинами пропозиції, сполучними спілками. Не ставляться кома в тому випадку, якщо частини мають спільний другорядний член. А також кому не ставлять, якщо є загальне підрядне речення.