Що таке скрипти

Що таке скрипти

Словом «скрипт» сьогодні прийнято називати програму, написану на якому-небудь мові програмування високого рівня. «Високий рівень» стосовно скриптовою мов програмування означає, що інструкції цієї мови в більшій мірі пристосовані до розуміння людини (програміста). На противагу скриптовою мов, існують мови низького рівня, більше орієнтовані на зручність використання процесорами комп’ютерів.

Інструкція

  1. Слово «скрипт» в перекладі означає «сценарій» і це досить точно визначає сенс створення скриптів — програміст повинен написати сценарій, за яким комп’ютер буде здійснювати передбачені творцем операції та реагувати на дії користувача і іншу надходить ззовні інформацію.
  2. Єдиного для всіх цілей скриптової мови не існує — одні групи таких мов програмування орієнтовані на використання на веб-серверах (наприклад, PHP), інші — як консольних додатків (наприклад, VisualBasic) і т.д. Крім того, до багатьох прикладним програмам додаються їх власні мови створення скриптів. Так програмні термінали для біржової торгівлі використовують скрипти, написані на власному мовою (наприклад, MQL). Є скрипти і для використання з флеш-елементами веб-сторінок (мова Action Script), більшість складних ігор теж допускають використання скриптів на своїх власних мовах. Іноді програми можуть використовувати навіть кілька рівнів таких скриптів — наприклад, табличний редактор Microsoft Office Excel имет вбудовану мову програмування для обробки даних, на додаток до якого можна використовувати і «макроси», тобто сценарії, що імітують дії користувача.
  3. Скрипти на різних мовах програмування використовують неоднакові правила оформлення і синтаксис написання команд, а також зберігаються у файли різних форматів і вимагають для виконання запуску різного програмного забезпечення. Все це необхідно враховувати при виборі мови створення скрипта. Крім того, для кожної мови написання сценаріїв існують власні спеціалізовані редактори, а іноді навіть цілі програмні комплекси, що включають програми налагодження, компіляції та декомпіляції (переведення сценарію високого рівня в зрозумілі процесору машинні коди і назад) і т.д.