Що таке словотвір

Що таке словотвір

Що таке словотвір, знає, насправді, кожен. Принаймні, цим процесом носії тієї чи іншої мови займаються автоматично, не замислюючись, що вимовлені лексичні одиниці є результатом словотворення. Що таке словотвір?

Інструкція

 1. Щоб зрозуміти, що таке словотвір, слід для початку розібратися в тонкощах морфологічних, властивих кожному слову. Не секрет, що воно являє собою набір морфем, кожна з яких виконує свою функцію.

  Корінь, суфікс, закінчення, основа, приставка. Всі вони є морфемами і, так чи інакше, беруть участь у словотворенні. Однак основними засобами, які забезпечують словотворчий процес, є суфікси і приставки. Саме їх приєднання до певного кореня допомагає отримати різні лексичні одиниці.

  Наприклад, варіювання суфіксами сприяє утворенню різних родів: художник — художниця, вчитель — вчителька. А використання приставок допомагають передати різні відтінки синонімічних слів: встати — підвестися, дати — передати.
 2. Словотворчий процес може проходити й без участі морфем — шляхом додавання кількох основ, повних або усічених.

  Наприклад: вертоліт, лісосмуга, колгосп і т.д.

  Як правило, у складанні беруть участь сполучні голосні «о» чи «е».
 3. Словотвір може носити і лексико-семантичний характер. У цьому випадку мова йде про появу нових смислів у вже існуючого слова, іншими словами — про утворення омонімів (слів ідентичних за звучанням, але різних за змістом).

  Наприклад: кулак (стисла кисть) і кулак (експлуататор).
 4. Словотвір буває і лексико-синтаксичним, коли словотворчий процес ознаменовується народженням цілого слова з часто вживаного словосполучення.

  Наприклад: божевільний, зараз і т.д.

Зверніть увагу

В мовознавстві розрізняють слова невмотивовані та мотивовані. Перші є основою для утворення других. При цьому невмотивовані лексичні одиниці стають центром словотвірного гнізда, тобто сукупності слів з тотожним коренем. Приклад: сміливий — сміливо, сміливець, осміліти і т.д.