Що таке соборність

Що таке соборність

Соборність — вельми широке поняття. Воно охоплює всі сторони життя окремого соціуму, всі моральні, морально-етичні норми всередині його. Часто протиставляється індивідуалізму, егоїзму.

Інструкція

Багатьма людьми дане поняття трактується неоднозначно, не зовсім вірно. Згідно філософського словника, соборність — це єдність усіх членів Церкви для спільного відшукання шляху до порятунку. Ця єдність грунтується на любові до Христа і до його божественної праведності, яка стала доступна кожному члену Церкви. Авторство створення терміна приписують російському філософу А.С. Хомякову. Великий енциклопедичний словник трактує соборність як одна з ознак християнської церкви, який фіксує її самосприйняття як універсальної і загальною.

У рамках соборності людина не мислить особистого щастя поза спільності, він може реалізувати себе тільки у разі самовідданої праці на загальне благо. Так само, як і слов’янофіли в 19 столітті, сучасні російські вчені-філософи протиставляють слов’янську соборність західної демократії. Якщо в демократичному суспільстві сенсом життя стає визнання влади більшості на шкоду меншості, то в соборному цим сенсом стає визнання моральних цінностей один одного, прийняття всіх членів собору такими, якими вони є, удосконалюючи себе заради вищої мети. А вищою метою для соборного людини стає створення соціально-справедливого гуманістичного суспільства. Відмінність соборного суспільства від демократичного в ментальної спільності індивідів, які особисто вільні. Воно зовсім не відмовляється від інституту державності.

Протиставляють соборність католицтва, а саме його авторитарності, нема нічого спільного у неї і з протетстантскім індивідуалізмом, з якого, власне, і виросла сучасна демократія.

Підбивши підсумки, скажемо, що соборність — це внутрішня повнота, цілісне поєднання єдності і свободи людей, які об’єднані любов’ю до одних і тих же цінностей. Це виключно слов’янське, православне розуміння світу.