Що таке соціологічне опитування

Що таке соціологічне опитування

Опитування населення стали настільки звичною частиною сучасного життя, що часто до них зводять практично всі соціологічні дослідження. Насправді ж соціологічне опитування, хоча і найбільш популярний, аж ніяк не єдиний метод отримання первинної соціологічної інформації. У той же час не кожен опитування може вважатися соціологічним дослідженням. Для цього необхідне дотримання цілої низки умов і технічних процедур.

Інструкція

Соціологічні опитування часто називають опитуваннями громадської думки саме тому, що їх основне завдання з’ясувати, що люди думають з приводу того чи іншого явища. Залежно від технології проведення опитування поділяються на безпосередні та опосередковані. Прикладом безпосереднього опитування є інтерв’ю, коли існує безпосередній діалог інтерв’юера з опитуваним. При цьому абсолютно неважливо, відбувається цей діалог при особистому спілкуванні або по телефону. Важливий сам контакт двох людей, в процесі якого і відбувається передача інформації.

До різновиду опосередкованого опитування відноситься анкетування, яке теж є надзвичайно поширеним методом збору соціологічних даних. Анкети опитуваним можуть передаватися особисто в руки, розсилатися поштою, публікуватися в журналах або пропонуватися у вигляді інтерактивних форм на інтернет-сайтах. Респондент самостійно заповнює анкету і повертає її дослідникам. При цьому анкетування передбачає ряд питань з вже заздалегідь заданими можливими варіантами відповідей. Зазвичай це традиційні «так», «ні», «важко відповісти».

У більш серйозних дослідженнях перелік можливих варіантів відповідей може бути значно ширше. Такий тип відповідей у ​​соціології називається «закритими», оскільки вони не допускає імпровізації з боку опитуваного. У деяких випадках список закритих відповідей доповнюється порожнім рядком для приватного думки респондента, якщо воно значно відрізняється від пропонованих варіантів. Такий тип відповіді носить назву «відкритого».

Будь-який опитування передбачає попередню розробку програми дослідження, в якій ставляться цілі та завдання даного дослідження, описуються застосовані методи і формулюється попередня робоча гіпотеза, яку дані опитування повинні підтвердити або спростувати. Без подібної теоретичної частини ніякої опитування не може вважатися дійсно об’єктивним соціологічним дослідженням, оскільки науково розроблена програма і ретельно прорахована вибірка дозволяють уникнути багатьох похибок при зборі та обробці первинної інформації.