Що таке спеціалізація

Що таке спеціалізація

Термін «спеціалізація» (від лат. Specialis — особливий) має кілька значень залежно від сфери застосування. Зазвичай розрізняють спеціалізацію в системі професійної освіти і у виробничих відносинах.

Інструкція

 1. В освітній системі спеціалізація — це планомірна, цілеспрямована підготовка учнів і студентів до конкретного виду майбутньої трудової діяльності в рамках якоїсь однієї професії. Спеціалізація зазвичай проводиться на 3-5 курсах вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, а в середніх професійних — під час всього курсу навчання.
 2. Так, наприклад, російською відділенні філологічного факультету на старших курсах існують спеціалізації: «лінгвістика», «літературознавство», «мовні комунікації» та ін У художніх училищах (припустимо, на відділенні декоративно-прикладного мистецтва) — «художня обробка дерева», «художня обробка металу» і т.п. У ПТУ навчання, наприклад, за фахом «автосправа» відразу передбачає вибір спеціалізації: «слюсар з ремонту автомобілів», «водій спеціального автотранспорту» і т.п.
 3. В даний час у багатьох вузах, у зв’язку з прийняттям Болонської двоступеневої системи освіти, можна вибрати спеціалізацію тільки в магістратурі, причому не обов’язково з основної спеціальності, якщо інше не передбачено статутом або профілем навчального закладу.
 4. Спеціалізація в організації виробництва — це концентрація виготовлення продукції або її складових у самостійних галузях, на окремих підприємствах або в підрозділах. В даному випадку спеціалізація необхідна для збільшення обсягів випуску однорідної продукції, підвищення її якості, поліпшення продуктивності праці.
 5. Розрізняють такі види виробничої спеціалізації:

  - Предметна (підприємство спеціалізується на випуску вже готової продукції. Наприклад, випускає автомобілі.);

  - Подетальна (виробництво орієнтоване на випуск окремих деталей, агрегатів і вузлів. Наприклад, карбюраторний завод.);

  - Стадійна або технологічна (підприємство орієнтоване на виконання окремих стадій технологічного процесу. Наприклад, прядильні фабрики постачають матеріалом ткацькі, а ті, в свою чергу, поставляють тканини для фабрик одягу);

  - Допоміжних виробництв (підприємства, що випускають пакувальні матеріали, інструменти і виконують ремонтні роботи).
 6. Залежно від масштабів виробництва розрізняють внутрішньогалузеву, міжгалузеву і міждержавну спеціалізацію.