Що таке статистика

Що таке статистика

Статистика — наукова дисципліна, що вивчає зміни даних про масові явища і процеси в часі. Вона включає в себе методи збору, зберігання і обробки цих даних, їх аналіз і інтерпретацію. Статистика — обов’язковий інструмент планування та управління, що дозволяє отримувати найбільш об’єктивні оцінки і давати прогнози, максимально наближені до реальності.

Інструкція

  1. Методи збору даних передбачають повне або вибіркове обстеження об’єктів і цілих сукупностей. Інакше кажучи, моніторинг процесів здійснюється фіксацією кожного окремого випадку або репрезентативною вибіркою, параметри якої можуть бути різними — через однаковий кількісний або часовий проміжок, фіксацією мінімальних і максимальних значень і т.д.
  2. Статистичні дані піддаються зберіганню та обробці. З розвитком технологій вже немає проблем у тому, щоб використовувати інформацію в повному обсязі і обробляти її автоматично. Існуюча теорія математичної обробки статистичних вимірів дозволяє отримувати найбільш достовірні результати, що виключають фактори, що випадковий вплив на процеси. Ця теорія дозволяє розробляти показники, найбільш повно відображають реальні процеси.
  3. Математична статистика використовується в багатьох областях техніки і точних науках, для опису природних процесів у природі і суспільстві використовують прикладну статистику. Завданням математичної статистики є розробка методів обробки і аналізу даних, перевірка їх валідності, умов застосування і оцінка стійкості до зміни цих умов. До завдань, які вирішує прикладна статистика, відносяться опис, розробка принципів узагальнення і пояснення природи явищ з розробкою методики прогнозування або пояснення цих явищ.
  4. Використання статистичних методів обробки інформації дозволяє з високою часткою коректності та достовірності узагальнювати результати локальних, вибіркових досліджень і прогнозувати їх для генеральної сукупності.
  5. За допомогою статистичного аналізу можна отримувати об’єктивні оцінки практично усіх наукових явищ і тих, які характеризують життя суспільства. Інтерпретація статистичних показників допомагає приймати науково обгрунтовані управлінські рішення, тому статистичні організації існують на території кожної адміністративної одиниці обласного підпорядкування.