Що таке стереотипи

Що таке стереотипи

Стереотип як стійке уявлення про що-небудь швидше шкодить побудові судження, ніж допомагає йому. Фраза «він мислить стереотипами» має негативний відтінок: так говорять про людину, яка користується готовими шаблонами і не дивиться вглиб явища. Тим не менш, вони мають місце в нашому житті і деколи бувають дуже навіть корисні.

Інструкція

  1. Поняття «стереотип», утворене від грецьких слів στερεός — твердий і τύπος — відбиток, спало на соціально-психологічний лексикон з видавничої справи. Так називалися друковані форми, що використовувалися для багаторазового відтворення тексту. Близькими за змістом є і інші поліграфічні поняття — кліше, штамп. Стереотип — це стійке уявлення про риси, властивих певним соціальним групам, яке переноситься на всіх її представників.
  2. Майже завжди стереотип емоційно забарвлений, причому частіше негативно. Прикладами стереотипних тверджень можуть служити уявлення про національні риси характеру. Прийнято вважати, що всі російські — випивохи, американці — недалекі, а французи — скнарість.
  3. Один з перших дослідників такого поняття, як стереотип, Уолтер Липпман, виділив чотири основні ознаки стереотипу. Це судження, яке потрапляє до нас ззовні (сформований батьками, суспільством, засобами масової інформації), не піддаючись перевірці та осмислення. Він завжди має зв’язок з реальністю, але говорить про неї, сильно спрощуючи. Стереотип хибними у зв’язку з тим, що властивість групи (само по собі досить сумнівне) переноситься на кожного її члена. Нарешті, кліше живучі: непитущого-російської або інтелектуала з Америки людина зі стереотипним мисленням вважатиме винятком, а спільної думки не змінить.
  4. Найчастіше стереотипи є частково або повністю помилковими судженнями. Разом з тим, вони допомагають економити розумову енергію, тому що людині в принципі не під силу давати кожному явищу на своєму шляху оригінальне та творче осмислення. Крім того, в рамках єдиної соціальної групи стереотипи дозволяють знаходити спільну мову.
  5. Стереотипне мислення представляє проблему тільки тоді, коли заважає адекватному сприйняттю ситуації. Утримуючи в собі зв’язку «емоційне забарвлення + негативність», кліше часто стає інструментом пропаганди, формує страх щодо тієї чи іншої етнічної, соціальної групи. Тому було б добре, якби кожна людина знаходив у собі сили не піддаватися нав’язуються стереотипам, а замислюватися про те, звідки береться його уявлення про різні явища.