Що таке стежки

Що таке стежки

Художнє осмислення і вживання в переносному сенсі семантичних змін слова прийнято іменувати стежками (від грецького tropos — поворот, розворот, образ).

Інструкція

 1. Троп представляє з себе один з інструментів образності мови і служить засобом поділу металогічний (з використанням тропів) і автологіческой (обходиться без тропів) манери викладу.
 2. Троп не є ексклюзивним надбанням художньої мови, але може бути використаний як у розмовній, так і в публіцистичній чи наукової мови. Єдиним винятком, в силу особливостей завдань, є офіційно-діловий стиль.
 3. Прийнята певна система класифікації тропів, що бере початок у роботах античних риториков.

  Метафора — зміна найменування об’єкта на основі подібності ознак («Горить схід зорею нової» — О. Пушкін).

  У свою чергу, метафора підрозділяється на:

  - Мовну метафору («спинка стільця»);

  - Авторську метафору («Я хочу під синім поглядом слухати чуттєву завірюху» — С. Єсенін);

  - Розгорнуту метафору («відрадила гай золота березовим, веселим мовою» — С. Єсенін).
 4. Уособлення — перенесення людських ознак на неживі предмети («… І зірка з зіркою говорить …» — М. Лермонтов).

   Уособлення включає в себе:

  - Персоніфікацію, тобто повне одухотворення предмета («Пуща мерзне від легких нічних морозів» — В. Пєсков);

  - Алегорію — іносказання, зазвичай зустрічається в байках (Віслюк — уособлення дурості, Лисиця — хитрості). Зустрічається застосування алегорії і в звичайній мові («нехай завжди буде сонце» — замість «хай не кінчається щастя»).
 5. Метонімія — об’єднання понять, пов’язаних один з одним («Фарфор і бронза на столі» — А. Пушкін, «Радіє буйний Рим» — М. Лермонтов, «Шипіння пінистих келихів» — А. Пушкін).
 6. Антономасія — використання власної назви в якості імені загального (донкіхоти, донжуан, ловелас).
 7. Синекдоха — заміна множини єдиним («З беріз нечутний, невагомий злітає жовтий лист»).
 8. Одним з найбільш поширених видів тропів виступає епітет, тобто образне визначення («Крізь хвилясті тумани пробирається місяць» — О. Пушкін).

   Епітети прийнято розділяти на:

  - Підсилюють (холодну байдужість, горе гірке);

  - Уточнюючі (урочисті билини, хитрі загадки);

  - Оксюморон (живий труп).
 9. Наступним видом тропів прийнято вважати порівняння, дозволяють передати ознаки предмета через зіставлення з іншим предметом («Під блакитними небесами, чудовими килимами, виблискуючи на сонці, сніг лежить» — О. Пушкін).

  У категорію порівнянь входять:

  - Негативні порівняння («Не вітер бушує над бором, не з гір побігли струмки» — М. Некрасов);

  - Невизначені порівняння («Не розкажеш, не опишеш, що за життя, коли в бою …» — А. Твардовський);

  - Розгорнуті порівняння.
 10. У поняття тропів входять також гіперболи — перебільшення («Мою любов, широку, як море, вмістити не можуть життя берега» — А. Толстой) і Літота — применшення («Мужичок-с-нігтик» — М. Некрасов). Об’єднання гіпербол з іншими категоріями тропів призводить до появи гіперболічних порівнянь, епітетів гіперболічних і гіперболічних метафор.
 11. Замикає цей ряд складових стежка перифраза — заміна поняття чи предмета («місто на Неві» — замість «Санкт-Петербург», «сонце російської поезії» — замість «Пушкін»). Особливою частиною перефраз можуть бути названі евфемізми («обмін люб’язностями» — замість «сварка»).