Що таке стилі мовлення

Що таке стилі мовлення

Стиль мови — система мовних методів, які використовуються в будь-якій сфері спілкування. У той же час стилем може виступати тип літературної мови, який виконує функцію в спілкуванні між людьми. Існує 5 основних різновидів, які застосовуються під час комунікації в залежності від ситуації.

Інструкція

  1. Науковий стиль є особливим різновидом літературної мови, який застосовується і в усній, і в письмовій мові. Головна мета — точний виклад певної наукової інформації. Висловлювання попередньо обмірковуються, проводиться суворий відбір мовних засобів перед виступом, що відрізняє науковий стиль від інших. Широко вживаються різні терміни, є свої граматичні особливості, широко використовуються дієприслівники, дієприкметники і віддієслівні іменники. Іноді застосовуються іменники в однині для позначення загального ряду предметів. Виклад вибудувано логічно і відрізняється точністю. Емоційність використовується рідко.
  2. Діловий стиль використовується при передачі ділової інформації в письмовій мові. Використовується при написанні різних офіційних ділових документів, заяв, доповідних, звітів і т.п. Як і в науковому стилі використовується певна термінологія, спостерігається наявність різних абревіатур, відсутня емоційне забарвлення. Використовуються переважно складні речення зі строгим порядком слів, велику роль відіграють безособові конструкції. Часто вживаються дієслова в наказовому способі.
  3. Публіцистичний стиль вживається у пресі, в новинних стрічках і складається як текст виступів перед громадськістю з метою агітації. Основна функція — вплив і пропаганда. У даному стилі мови важливу роль відіграє не тільки повідомлення самої інформації, але й емоційне забарвлення, який дає зрозуміти ставлення автора. Особливу роль відіграє логічність викладу і оперування різними фактами, але в той же час не меншу роль грає емоційна складова. Для стилю характерне використання розмовних і книжкових конструкцій при побудові пропозиції.
  4. Розмовний стиль присутній в повсякденному спілкуванні в неофіційній атмосфері. Застосовується як у письмовій, так і в усній формі. Не відрізняється якимось відбором мовних засобів, пропозиції будуються виходячи з мовної ситуації. Розмовна мова доповнюється мімікою і жестами, широко використовуються наголоси, паузи і зміна інтонації, щоб надати максимальний емоційний окрас, де основний акцент ставиться на виразність. Широко вживаються повтори і вступні конструкції.
  5. Художній стиль використовується у творах художньої літератури і відрізняється особливою емоційністю і виразністю. У даному стилі найбільше використовуються метафори і мовні звороти для додання урочистій і піднесеній забарвлення. Часто вживаються застарілі слова. Стиль відрізняється високим рівнем інформативності, що поєднується з виразністю, а для цього використовуються особливості інших мовних елементів інших стилів.