Що таке страхування

Що таке страхування

Люди в усі часи намагалися якомога краще убезпечитися від різного роду небезпек природного, соціального, техногенного походження. Універсальним інструментом, що сприяє досягненню цих цілей, стало страхування, яке являє собою різновид економічних відносин, спрямованих на забезпечення захисту людей та їх діяльності від різних небезпек.

Інструкція

У широкому сенсі страхування включає в себе різноманітні види страхової діяльності: страхування, перестрахування, співстрахування, які в цілому і складають страховий захист. У вузькому розумінні воно являє собою виникли на договірній основі правовідносини між страхувальником і страховиком з метою захисту майнових інтересів страхувальника в разі настання для нього певних несприятливих подій — страхових випадків.

Сутність страхування полягає в тому, що особам, які використовують даний правовий інститут, надається страховий захист, який полягає в попередньому формуванні грошових фондів за рахунок внесків осіб, зацікавлених в страхуванні свого майна, життя і здоров’я, підприємницьких ризиків і т.д. При настанні страхового випадку постраждала сторона отримує з цього фонду грошове відшкодування, яке покриває завдану шкоду.

Є безліч підходів до класифікації видів страхової діяльності. У найпоширенішою версією виділяють два різновиди: страхування життя — особисте — і всі інші види страхування, які не пов’язані зі страхуванням життя (майнове страхування).

Особистому страхуванню підлягають майнові інтереси осіб, які безпосередньо пов’язані з їх життям, здоров’ям, можливими змінами працездатності, майбутнім пенсійним забезпеченням. Об’єктом ж майнового страхування виступають виключно майнові інтереси, пов’язані з правом власності — питання володіння, користування і розпорядження майном.

Федеральний закон «Про організацію страхової справи в Російській Федерації» передбачає дві форми страхування: обов’язкове і добровільне. Обов’язкове встановлюється державою з метою захисту пріоритетних об’єктів, тобто у випадках, коли необхідність матеріального відшкодування заподіяної шкоди зачіпає інтереси не тільки конкретних осіб, а й усього суспільства.

Обов’язкове державне страхування здійснюється страховими організаціями за бюджетні кошти. Добровільне страхування, на відміну від обов’язкового, виникає виключно на основі добровільно договору, що укладається між страховиком і страхувальником. Договір страхування підтверджується видачею страхового поліса.