Що таке суб’єкт

Що таке суб'єкт

Поняття «суб’єкт» активно використовується у багатьох сферах суспільного життя. У різних науках воно трактується по-різному. Але є й основне значення, яке схоже у всіх дисциплінах.

Інструкція

  1. У логіці суб’єктом є предмет, про який йде мова в судженні. Він або затверджується, або спростовується. Це одне з основних понять логіки, без якого неможливо побудувати ні одне умовивід.
  2. У філософії суб’єкт наділений більшою свободою. Під ним мається на увазі той, хто здійснює дію. Це та людина чи та сутність, яка пізнає або мислить. Враховуючи, що різні філософські напрями по-різному ставилися до здатності людей, тварин і предметів мислити або бути, то конкретного носія якостей суб’єкта в рамках цієї науки назвати не можна.
  3. Психологи до суб’єкта відносять інакше. Вони вважають, що самоусвідомить початок, який прагне протиставити себе всьому світу, і є суб’єкт. Крім навколишньої дійсності, він пізнає і себе самого, свої власні стани, розглядаючи їх при цьому як щось чуже.
  4. На своє трактування цього поняття претендує і граматика. Тут під суб’єктом розуміється підмет, яким є носій будь-якого стану або виробник дії.
  5. В області юриспруденції під суб’єктом розуміється особа, яка володіє тими чи іншими правами та обов’язками. Наприклад, суб’єктом злочину є той громадянин, який скоїв грубе правопорушення і здатний нести відповідальність за це.
  6. У медицині суб’єктом називається людина, що є носієм тих чи інших властивостей. Наприклад, якщо людина хвора, то його, згідно з медичною термінологією, можна вважати хворобливим суб’єктом.
  7. Поняття «суб’єкт» використовується не тільки в науковій термінології, але і в розмовній мові. Найчастіше в такому разі воно набуває негативну емоційне забарвлення. Наприклад, підозрілий суб’єкт — це особа, яка не викликає довіри.