Що таке суспільство

Що таке суспільство

Суспільство, громадськість — ці поняття ми чуємо щодня. Вони використовуються для визначення соціальних систем і формувань громадян цієї держави за різними ознаками. Локальні товариства можуть формуватися за соціальним походженням і статусом, положенню на ієрархічній драбині, за інтересами і певним цілям, що об’єднує людей.

Інструкція

У широкому сенсі суспільство — це соціум, що сформувався в силу територіальних та історичних причин, поєднуваний сформованими формами спільної діяльності. Якщо розглядати елементарну осередок суспільства — людини, то його положення в суспільстві визначається складною системою зв’язків, взаємодій і відносин.

Вивченням суспільства і процесів, що відбуваються в ньому, законів, за якими воно існує, займається наука соціологія. Вона визначає це поняття як якусь людську групу, що сформувалася на певному етапі завдяки тому, що його члени мали загальними моральними цінностями та інтересами. Всередині суспільства можуть існувати подобщества, в яких люди об’єднуються за культурним, соціальним, професійним або яким-небудь іншим інтересам.

Соціологія припускає, що суспільство повинно мати такі ознаки як наявність власної території, спільного історичного шляху розвитку, системи управління та влади, системи моральних цінностей, найменування.

Суспільство — необхідна для повноцінного життя людини форма існування. Все його життя проходить в суспільстві, і ті цілі і завдання, які він ставить перед собою протягом життя, не повинні суперечити тим цілям і завданням, тим правилам, які існують в даному суспільстві. Як це не парадоксально, людина може усвідомити себе як особистість, як індивідуум, тільки будучи членом суспільства.

Незважаючи на те що життя кожного члена суспільства знаходиться у відповідності з тими уявленнями і цінностями, які прийняті в ньому, суспільство — саморегульована система, яка може змінюватися під впливом кожного його члена. Держава покликана здійснювати контроль і регулювання взаємодії всіх членів суспільства за допомогою цивільного і кримінального права, моралі.

Товариство встановлює ті норми, які стосуються не тільки суспільного, а й особистого життя всіх його членів. Звичайно, особиста справа кожного, наскільки точно він буде дотримуватися цих норм, але, як правило, в цивілізованих державах, вони покликані забезпечити рівноправне і повноцінне існування всіх членів суспільства і не суперечать особистим інтересам.