Що таке суспільствознавство

Що таке суспільствознавство

Часто під суспільствознавство розуміють науку про суспільство, його структуру, суспільних процесах і громадському мисленні. Насправді суспільствознавство — це не зовсім наука, але назва навчального предмета, до якого входить цілий комплекс дисциплін.

Інструкція

  1. Предметом вивчення дисциплін, з яких складається суспільствознавство, є людина та її діяльність у всіх її проявах і суспільство. Сам термін «суспільствознавство» розшифровує себе — це знання про суспільство.
  2. До складу суспільствознавства входять такі науки, як соціологія, соціальна психологія, філософія, економіка, політологія, правознавство, антропологія та багато інших. Проте в курсі суспільствознавства, який зазвичай викладається в школах, ці дисципліни вивчаються не окремо, а в комплексі, невідривно один від одного.
  3. Суспільствознавство зачіпає всі чотири сфери життя суспільства — соціальну, економічну, духовну і політичну.
  4. Часто замість терміну «суспільствознавство» використовується термін «суспільствознавство». Два цих терміна рівнозначні і взаємозамінні. Вивчення суспільствознавства тісно пов’язане і з вивченням інших гуманітарних дисциплін — історією, літературою, психологією, політологією.
  5. Незважаючи на те, що суспільствознавство є «конструктором» з декількох дисциплін, немає такої дисципліни, яка могла б його замінити і дати цілісне уявлення про суспільство і суспільних процесах. Суспільствознавство вбирає в себе найважливіше, стосовно життя суспільства, з кожної дисципліни, тому його викладання в школах і вузах цілком обгрунтовано.

    Цей предмет грає важливу роль у формуванні особистості людини, її громадянської позиції, допомагає молодим людям розібратися в політичній ситуації в світі і навчитися правильно діяти при вирішенні питань, що стосуються цивільного, трудового, кримінального права та багатьох інших аспектів суспільного життя.
  6. Суспільствознавство є обов’язковим предметом для здачі ЄДІ при вступі на деякі спеціальності, пов’язані з історією, політологією, юриспруденцією і економікою.