Що таке світове співтовариство

Що таке світове співтовариство

З 19 століття і до початку 20 вживався термін «цивілізований світ». Зараз замість нього вживається поняття «світова спільнота», так як він був визнаний більш політкоректним.

Інструкція

Світова спільнота — це деяка гіпотетична спільність громадян усіх країн світу, об’єднаних в єдиний фронт у загальному пориві інтернаціоналізму. Поняття «світова спільнота» покликане відобразити спільність цілей і діяльності співіснують в світі держав перед обличчям глобальних проблем цивілізації.

В основі світового співтовариства лежить принцип суверенної рівності всіх держав. Прикладом світового співтовариства є Організація об’єднаних націй (ООН).

Словосполучення «світове співтовариство» часто вживається в роботах з політології, державними діячами в своїх виступах і в ЗМІ. Воно застосовується для маніпуляції громадською думкою. Це відбувається, коли під визначенням «світове співтовариство» нав’язується певна точка зору одержувачу інформації. Залежно від контексту воно може застосовуватися в якості вказівки на міжнародні організації, які об’єднують майже всі країни світу, наприклад, ЮНЕСКО. Це поняття також застосовується для вказівки групи країн, об’єднаних політичними, економічними, соціальними та іншими ознаками. Часто «світова спільнота» вживається як риторичний прийом для протиставлення однієї держави і його політики іншому або групі інших країн.

Членами світового співтовариства можуть виступати держави, громадські спілки, структури, угрупування і релігійні об’єднання, руху, економічні та військові союзи. Відносини між членами світового співтовариства становлять систему міжнародних відносин, а вони є їхніми суб’єктами.

В даний час світове співтовариство має багатоскладовий структурою, яка включає безліч різноманітних регіональних об’єднань. Одночасно складається і розширюється система різноманітних зв’язків між окремими державами і регіональними утвореннями.