Що таке сюжет

Що таке сюжет

Сюжет виникає тільки тоді, коли виникає подія, що дозволяє персонажеві вийти за межі. Свого будинку або свого «Я» — неважливо. Розділяють «бродячі» сюжети і оригінальні. Проте в основі будь-якого сюжету лежить закономірна життєва ситуація, яка може бути інтерпретована автором залежно від того, як розташовані ті чи інші елементи сюжету.

Інструкція

  1. Візьміть Коротку літературну енциклопедію та ознайомтесь з поняттями «сюжет», «фабула», «композиція», «художній простір», «художній час».
  2. Під сюжетом прийнято розуміти структуру співвідношень і зв’язків мотивів та образів, яка представляє собою загальну конструкцію художнього твору. Внутрішнє ядро ​​сюжету незмінно. Співвідношення всіх ланок сюжету підпорядковане єдиної закономірності: герой долає метафізичну (або реальну) кордон.
  3. Порівняйте, наприклад, сюжети «Отелло» Шекспіра і «Маскараду» Лермонтова: і в тому, і в іншому випадку ревнивий чоловік вбиває дружину. Це життєва ситуація, яка не може бути запозичена: герой порушує закони суспільства. Однак на відміну від лермонтовського Арбеніна, свідомо кидає таким чином виклик світу і суспільству в особі своєї дружини Ніни, шекспірівський мавр діє зовсім з інших мотивів. Їм рухає внутрішня неспроможність досягти ідеалу, як би зараз сказали, занижена самооцінка. І справа тут зовсім не у відмінності епох. Це вже вторинні елементи сюжету. Адже і Отелло, і Арбенін могли б чудово існувати і в інші часи.
  4. Зверніть увагу, що навіть у такому, здавалося б, абсолютно безсобитійном творі, як «Старосвітські поміщики» Гоголя є сюжет. Сюжет тут розвивається і в свідомості автора, як би перетинає кордон між Новим світлом і Старим і згадує серед модної натовпу двох старих, і у свідомості персонажів, що сприймають буденні з точки зору іншої людини події, як передвістя близької кончини (тобто теж переходу «за грань »).
  5. Більш того, структура художнього тексту передбачає і розвиток сюжету у свідомості читача. Адже текст містить безліч слів-символів, явно чи неявно відсилають до інших текстів. Сюжет виникає в момент «подолання» читачем кордонів між різними текстами. Тому для розуміння художнього твору так важлива підготовленість читача до сприйняття тексту.