Що таке тезаурус

Що таке тезаурус

Слово «тезаурус» походить від грецького θησαυρός, яке означає «скарб». У лінгвістиці тезаурусом називається спеціальна різновид словників, які містять інформацію про семантичних відносинах лексичних одиниць. У теорії інформації тезаурусом називається сукупність наявної у суб’єкта інформації.

Інструкція

У широкому розумінні тезаурус позначає систему знань, яку має будь-який суб’єкт або група суб’єктів, про дійсність. Суб’єкт також здатний приймати нову інформацію, за рахунок чого вихідний тезаурус буде змінюватися. У тезаурусі міститься не лише інформація про дійсність, а й додаткова інформація, за рахунок якої з’являється можливість прийому нових відомостей.

У 1970-х роках поширилися інформаційно-пошукові тезауруси. До їх складу входить лексична одиниця, яка називається дескриптором. Вона служить для пошуку інформації в автоматичному режимі. Кожному слову тезауруса зіставляється синонімічний дескриптор, для якого задаються семантичні відносини. Виділяють ієрархічні (родо-видові) відносини і асоціативні.

У лінгвістиці семантичними відносинами, які входять в тезаурус, можуть бути антоніми, гіпоніми, синоніми, пароніми і т.п. Тезауруси, виражені в електронному форматі, можуть бути ефективними інструментами, за допомогою яких можна описувати конкретні предметні області.

Якщо тлумачний словник спрямований на виявлення сенсу слова виключно за допомогою визначення, то тезаурус допомагає його виявити, використовуючи співвідношення слова з іншими словами та їх групами. Це дозволяє використовувати тезаурус для роботи із заповненням баз знань на основі штучного інтелекту.

У додатку Microsoft Word існує засіб, який називається «Тезаурус». З його допомогою можна переглядати синоніми для будь-якого слова, або здійснювати пошук його визначень. Це дозволяє розширювати свій словниковий запас, довідатися синоніми для вже відомих слів. Щоб скористатися даним засобом, необхідно виділити в документі бажане слово, після чого клікнути по ньому правою кнопкою миші, вибрати пункт «Синоніми», після чого «Тезаурус».