Що таке топоніміка

Що таке топоніміка

Термін топоніміка (від грец. Topos — місце і onoma — ім’я) — прикладна наукова галузь, що вивчає географічні назви. Вона досліджує їхнє походження, сенс, зміна в часі, сучасне звучання і написання. При проведенні топонімічних досліджень необхідні знання з історії, географії, лінгвістиці. Об’єктами вивчення цієї науки є топоніми — сукупності географічних назв, притаманних тій чи іншій території, місцевості.

Інструкція

Будь топонім, насамперед, дозволяє прив’язати до певної ділянки території знаходяться на ньому об’єкти — вулиці, населені пункти, гідрографію, рослинність. Він дозволяє зафіксувати їх розташування на поверхні Землі. Кожна людина здатна пригадати кілька десятків таких топонімів. Досить назви, щоб представити точно, де розташований той чи інший об’єкт: пік Еверест, міста Лондон, Вашингтон і Москва, вулиці Тверська, Арбат або Якиманка. Без топоніміки стає абсолютно неможливою навігація по картах, робота транспорту та пошти.

Назви ці цікаві й історією своєї появи. Багато хто з них відсилають до першооснов існували на цій території стародавніх мов, історичних подій, особливостям рельєфу місцевості. Традиційно існуючі топоніми, що дійшли в первозданному вигляді, зберегли до наших днів слова, які вже зникли з мови. Часто їх супроводжують легенди, пов’язані з їхньою появою на картах. Ось чому їх вивчення так важливо краєзнавцям і тим, кому небайдужа історія своєї країни.

Топонімічні традиції даної місцевості враховують комісії з топоніміки, які існують при органах влади. Вони займаються присвоєнням назв новим вулицям, площам, провулках, населеним пунктам. Ці ж комісії відповідають за їх перейменування, з урахуванням сформованих історичних назв та особистостей, біографія яких була пов’язана з цими місцями. Це стає можливим, якщо сприймати топоніми як особливі слова, що мають велику інформаційну цінність, які потребують спеціального вивчення та навіть охорону, враховуючи ту функцію, яку вони відіграють у мові.

Топоніміка має різний підхід до назв об’єктів. Вона пропонує свої закони і правила для назв природно-фізичних і рукотворних об’єктів, назв населених пунктів і місцевостей, внутрішньоміських топонімів. Підрозділами топоніміки є: ойконіми, що вивчає назви населених місць, гідроніми — назви гідрографічних об’єктів, оронімія — назви особливостей земної поверхні та її рельєфу і космонімія — назви космічних тіл. Макротопонімія вивчає великі території і географічні об’єкти, Мікротопонімія — особливості місцевого ландшафту і дрібні географічні об’єкти.