Що таке твір

Що таке твір

«Твір» — ще один приклад слова має кілька значень або, по-науковому, омонімів. Ним користуються в самих різних областях — від математики до юриспруденції.

Інструкція

  1. У математиці твором називають результат перемноження двох або кількох чисел або змінних між собою. Ті ж числа або змінні, які множенню піддаються, носять назву множників або співмножників. Багато фізичні величини з точки зору математики є твори інших фізичних величин. Наприклад, потужність — твір напруги й сили струму, або часу і енергії, а напруга, в свою чергу, може бути розраховано як добуток сили струму та опору. Операцією, зворотної множенню, є розподіл. Якщо твір поділити на один з множників, вийде інший.
  2. Іноді термін «твір» використовують як синонім терміна «здійснення». Наприклад, в літературі з військової справи іноді зустрічається оборот «твір пострілу». Але все ж, так говорять і пишуть дуже рідко. А ось дієслово «виробляти» як синонім дієслова «здійснювати» вживають значно частіше.
  3. В юриспруденції твором називають один із видів об’єктів інтелектуальної власності. Твори охороняються так званим авторським правом. Вони діляться на три види: твори науки, літератури і мистецтва. Всі вони охороняються протягом однакового терміну: протягом всього життя автора і сімдесят років після його смерті. Право на твір може переходити у спадок, і тоді правовласниками стають спадкоємці. Якщо у творі є опис будь-яких практичних дій, то втілення цього опису на практиці використанням твору не вважається (цим авторське право відрізняється від патентного). Зате його використанням вважаються такі дії, як відтворення (в юридичному сенсі цього слова так називають тільки копіювання), публічні показ і виконання, передача в ефір і по кабелю, створення похідних творів, переклад на іншу мову, а також так зване доведення до загального відома , тобто, кажучи простою мовою, викладання в інтернет або іншу телекомунікаційну мережу. В англійській мові для позначення твори в юридичному сенсі цього слова використовується термін work — буквально, «робота».