Що таке умовне паливо

Що таке умовне паливо

Умовне паливо — це прийнята при розрахунках одиниця обліку органічного палива, тобто нафти і її похідних, природного і спеціально одержуваного при перегонці сланців і кам’яного вугілля газу, кам’яного вугілля, торфу — яка використовується для звірення корисної дії різних видів палива в їх сумарному обліку.

Інструкція

Простіше кажучи, умовне паливо — це визначення кількості енергії в заданому виді палива.

Розподіл та виготовлення ресурсів обчислюють в одиницях умовного палива, де в якості розрахунку приймається 1 кілограм палива з теплотою згоряння 7000 ккал / кг або 29,3 МДж / кг.

Для довідки: один гігаджоуль рівнозначний 26,8 м ³ природного газу при стандартному тиску і температурі. Один тераджоуль дорівнює 1 000 000 000 000 джоулів, а при допомоги 1 мегаджоуля можна нагріти до температури 238 846 градуси 1 грам води! Такий розрахунок прийнятий у вітчизняній статистиці. У міжнародних енергетичних організаціях прийнятий за одиницю умовного палива нафтовий еквівалент, який позначається абревіатурою ТОЕ — Tonne of oil equivalent — тонна нафтового еквівалента, що дорівнює 41,868 ГДж.

У формулі співвідношення між умовним паливом і натуральним враховується маса кількості умовного палива, маса натурального палива, нижча теплота згоряння даного натурального палива та калорійний еквівалент.

Експлуатація умовного палива особливо зручна для порівняння економічності різноманітних теплоенергетичних установок. Для цього в енергетиці використовується наступний показник — кількість умовного палива, витраченого на вироблення одиниці електроенергії.

Останнім часом у країнах, що відчувають нестачу в енергетичних ресурсах, особливо в США, ціни на енергоносії визначають у доларах. Особливо широке поширення набуло поняття «термальна ціна» палива. Серед фахівців поняття термальною ціни, а точніше — Британської термальною одиниці (BTU) розраховується так: 1 Btu дорівнює 1054,615 Дж. Термальні ціни особливо високі на рідке і газоподібне паливо. Контрольний пакет нафтових родовищ належить США. 56,4% світових запасів природного газу знаходиться в Росії і Ірані.

За допомогою умовного палива можна розрахувати і спланувати сумарний енергетичний баланс і сумарний паливний баланс, як окремої галузі, так і країни і навіть всього світу в цілому.