Що таке управління

Що таке управління

Управління — це процес впливу однієї особи на іншу відповідно до поставленим завданням. Це, мабуть, найпростіший з можливих визначень цього поняття.

Інструкція

 1. Управління — це складова частина функціонування систем організації різної природи: біологічних, технічних, соціально-економічних. У кожній з них існують об’єкти, які підпорядковують собі інші, а значить, і керують ними, змушують рухатися в певному напрямку, виконувати задані дії, організовують їх діяльність в цілому.
 2. Управління — це завжди діяльність, спрямована на якісне або кількісне зміна навколишнього оточення, що включає при цьому і такі поняття як планування, стратегічне планування, постановка перспективних цілей і т.п. Таким чином, можна стверджувати, що це не виробляє робота (як, наприклад, праця токаря або фрезерувальника, втілений в зробленій деталі), а імпульсна, керівна.
 3. Під управлінням персоналом організації розуміють діяльність керівників, спрямована на поліпшення продуктивності праці, підвищення ефективності роботи та ін Складовою частиною такої діяльності є постановка цілей і завдань і прийняття управлінських рішень.
 4. У проведенні управління можна виділити наступні етапи:

  1. Визначення мети.

  2. Вивчення того, чим належить управляти, вивчення даних про об’єкт управління.

  3. Проведення аналізу вивчених даних.

  4. Визначення управлінської мети.

  5. Визначення стратегії, спрямованої на досягнення мети, строків виконання певних етапів дій.

  6. Здійснення управління — організація виконання запланованих завдань.

  7. Діяльність з контролю за здійснюваними діями.
 5. У теорії управління можливе виділення двох завдань. По-перше, суб’єкт самостійно управляє об’єктом управління в процесі його діяльності. По-друге, суб’єкт не проводить управління об’єктом безпосередньо, але хоче, щоб об’єкт самостійно виконував всі ті дії, які суб’єкт для нього припускав — тобто виробляв самоупраленіе.
 6. В управлінні необхідна наявність зворотного взаємозв’язку — передача відомостей про хід процесу, спираючись на які і приймаються управлінські рішення.

Джерела