Що таке валентність

Що таке валентність

Валентність — один з основних термінів, що вживаються в теорії хімічної будови. Це поняття визначає здатність атома утворювати хімічні зв’язки і кількісно представляє собою число зв’язків, в яких він бере участь.

Інструкція

  1. Валентність (від лат. Valentia — «сила») — показник здатності атома приєднувати до себе інші атоми, утворюючи з ними хімічні зв’язки всередині молекули. Загальне число зв’язків, у яких може брати участь атом, дорівнює числу його неспарених електронів. Такі зв’язку називаються ковалентними.
  2. Неспарені електрони — це вільні електрони зовнішньої оболонки атома, які з’єднуються в пари із зовнішніми електронами іншого атома. При цьому кожна така пара називається електронною, а такі електрони — валентними. Виходячи з цього, визначення валентності може звучати так: це число електронних пар, за якими даний атом пов’язаний з іншими атомами.
  3. Валентність атома схематично зображається у структурних хімічних формулах. Якщо ж така інформація не потрібна, то використовують найпростіші формули, в яких валентність не вказується.
  4. Максимальний показник валентності хімічних елементів однієї групи періодичної системи, як правило, дорівнює порядковому номеру групи. У різних хімічних сполуках атоми одного елемента можуть мати різну валентність. Полярність утворюються ковалентних зв’язків не враховується, тому валентність не має знака. Вона не може бути ні нульовою, ні негативною величиною.
  5. Кількісною мірою будь-якого хімічного елемента прийнято вважати число одновалентних атомів водню або двовалентних атомів кисню. Однак при визначенні валентності можна використовувати й інші елементи, валентність яких точно відома.
  6. Іноді поняття валентності ототожнюють з поняттям «ступінь окислення», однак це невірно, хоча в деяких випадках ці показники збігаються. Ступінь окислення — формальний термін, що означає можливий заряд, який отримав би атом, якби його електрони в електронних парах перейшли до більш електронегативний атомів. При цьому ступінь окислення виражається в одиницях заряду і може мати знак, на відміну від валентності. Цей термін набув поширення в неорганічної хімії, оскільки в неорганічних сполуках важко судити про валентності. Валентність же використовується в органічній хімії, оскільки більшість органічних сполук має молекулярну будову.