Що таке вартість

Що таке вартість

Вартість є кількісне уявлення оціночно-обмінних відносин, що виражає основні властивості послуги, товару, нерухомості або іншого об’єкта обміну. Поняття вартості в повсякденному житті визначається витратами на придбання, а в економіці має більш широкий зміст.

Інструкція

Вартість є основою кількісного співвідношення при еквівалентному обміні. При цьому існує безліч теорій і шкіл, які намагаються пояснити природу цього поняття і дати загальну схему її визначення.

Економічне поняття вартості для товару визначає, що в неї входять такі складові, як вартість сировини, обсяг трудовитрат, транспортні витрати, витрати енергії і палива, орендна плата та інші витрати виробництва і реалізації. Зрештою додається «накрутка» виробника чи постачальника, яка визначає їхній прибуток.

Крім цього на величину вартості впливає такі чинники, як ринковий попит і пропозиція, співвідношення яких дозволяє визначити потреба споживачів у даному товарі чи послузі. Для цього виробники проводять соціальні опитування та маркетингові дослідження, після чого обчислюють оптимальне значення вартості. Також ця величина залежить від регулювання ціноутворення державою. У результаті визначити вартість продукції досить складно, оскільки для її визначення необхідно врахувати безліч не пов’язаних один з одним факторів.

Однак не тільки витрати можуть визначати вартість об’єкта. Так, обчислити вартість духовних товарів, до яких відносяться історичні цінності і твори мистецтва, набагато складніше, тому що ціна тут регулюється по зовсім іншим законам. У цьому випадку в ціну може бути включено таке поняття як краса, популярність, відомість, а також ім’я автора та інші нюанси.

Таким чином, вартість, будучи фундаментальною економічною категорією, досить складна для поняття та аналізу.

Найвідомішими теоріями цього показника є:

1) Трудова теорія вартості, в основі якої лежить поняття робочого часу, витраченого на виробництво товару.

2) Теорія граничної корисності, що базується на людських потребах.

3) Суб’єктивна теорія вартості, що встановлює поняття справедливої ​​ціни.

4) Теорія витрат, заснована на виробничих витратах.