Що таке ВАТ

Що таке ВАТ

Відкрите акціонерне товариство (ВАТ) — це один з видів акціонерних товариств, учасники якого можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів. Таке акціонерне товариство має право на вільний продаж акцій і відкриту підписку при їх емісії.

Інструкція

  1. Іншими словами відкрите акціонерне товариство — це об’єднання громадян або юридичних осіб з метою спільного ведення підприємницької діяльності, що проводиться шляхом відкритої та вільної купівлі та продажу акцій. Саме таким чином відбувається формування статутного капіталу акціонерного товариства.
  2. Статутний капітал в ВАТ є об’єднання деякого числа акцій. Кожна акція грає роль титулу для свого власника. Вона дає можливість для отримання частини доходу акціонерного товариства (дивіденду), а також обмежує підприємницьку відповідальність кожного учасника. Акціонери ВАТ не відповідають за його зобов’язаннями, але мають певний ризик збитків, пов’язаний з розміром своєї частки в статутному капіталі.
  3. Відкрите акціонерне товариство має деякі особливості, які відрізняють його від ще однієї форми акціонерного підприємництва — закритого акціонерного товариства (ЗАТ). ВАТ прагне до розміщення своїх акцій серед максимально широкого кола акціонерів. З цією метою воно вдається до відкритої передплати на акції, на відміну від ЗАТ, яке розміщує свої акції тільки серед певного кола осіб. Число учасників у ВАТ може бути необмеженим, тоді як в ЗАТ їх не може бути більше 50. Мінімальний розмір статутного капіталу у ВАТ повинен бути не менше 1000 МРОТ, в той час як в ЗАТ — 100 МРОТ.
  4. Емісійна діяльність відкритого акціонерного товариства включає основний і додатковий випуск акцій. Основна емісія акцій здійснюється в період створення суспільства і являє собою первинне розміщення цінних паперів. Додаткова емісія відбувається під час функціонування організації і націлена на залучення додаткових коштів для збільшення статутного капіталу.
  5. Відкрите акціонерне товариство — це найбільш стійка форма об’єднання капіталу в сучасних умовах. Вихід одного або кількох членів зі складу учасників товариства не призводить ВАТ до закриття. Акціонер має право продати свої акції без згоди інших учасників, що найчастіше не знаходить відображення в роботі компанії.