Що таке вексель

Що таке вексель

Вексель — це перша цінний папір, що з’явилася у житті суспільства. Вона здавна застосовувалася як платіжний і розрахунковий засіб, а також як засіб отримання кредиту, що надавався продавцем покупцеві у товарній формі у вигляді відстрочки платежу. Тому вексель — це двоїстий ринковий інструмент, що забезпечує зобов’язання з одного боку і повернення боргу — з іншого.

Інструкція

  1. У сучасному розумінні вексель — це цінний папір, що є письмове боргове зобов’язання, яке засвідчує право одного боку сплатити певну суму іншій стороні у встановленому місці і в зазначений час і право іншої сторони вимагати даної сплати.
  2. Вексель є найважливішим фінансовим інструментом, що виконує певні функції. Вексель в першу чергу є знаряддям кредиту. З його допомогою можна оплатити придбаний товар або послуги, повернути отриману позику, надати кредит. Для кредиторів є привабливими формальна і матеріальна строгість векселя, його легка передавання і швидкість стягнення боргів.
  3. Ще одна функція векселя — можливість його використання в якості забезпечення угод. Іншими словами, власник векселя має право отримати гроші за векселем раніше встановленого в ньому терміну двома шляхами: за допомогою обліку векселя в банку або шляхом отримання кредиту під заставу наявної у нього цінного паперу.
  4. Вексель служить інструментом грошових розрахунків. Крім того, він здатний прискорювати розрахунки, оскільки до моменту оплати вексель проходить кількох власників, гасить їх зобов’язання і тим самим зменшує потребу в реальних грошах.
  5. Вексель може бути простим і переказним. Простий вексель — це цінний папір, який містить нічим не обумовлене зобов’язання векселедавця сплатити суму векселедержателю або його правонаступника. Звернення простого векселя передбачає наявність двох суб’єктів: векселедавця та векселеприобретателю (векселедержателя).
  6. Переказний вексель, або тратта, — це цінний папір, в якій міститься письмовий наказ векселедавця платнику сплатити у визначений строк встановлену суму векселедержателю або його правонаступника. Переказний вексель пов’язує, як мінімум, трьох суб’єктів: векселедавця, векселеприобретателю і платника.