Що таке верифікація

Що таке верифікація

Світ науки рясніє термінами, які часом починають вживати і в повсякденному житті. Однак вживаючи те чи інше слово, люди не завжди правильно розуміють його значення. Так трапилося і з поняттям «верифікація».

Інструкція

Верифікація — це моделювання наочної моделі для будь-якої наукової теорії. Наприклад, точки, прямі та інші фігури — ідеальні геометричні об’єкти — співвідносяться з їх чуттєвими образами. Строго кажучи, верифікація — це доказ, підтвердження. Але підтвердження є верифікацією тільки тоді, коли саме безпосереднє доказ теоретичних положень науки обгрунтовано шляхом повернення до наочного рівнем сукупності набутих знань досвідченим шляхом. Тобто коли характер абстракцій, який є ідеальним, ігнорується, і вони стають тотожним із спостережуваним об’єктом. Цей термін походить на початку двадцятого століття від латинських слів verus — істинний і facio — роблю.

Сама ідея верифікації визрівала поступово, коли логічна дедукція отримала посилення у виробленні наукових понять. Сталося це тоді, коли стало очевидним усвідомлення можливої ​​невідповідності між інтуїтивним мисленням і абстрактним мисленням, яке пов’язане з наочністю. Головним чином це усвідомлення спіткало точні науки — математику та теоретичну фізику.

Все це призвело до необхідності обгрунтування зв’язку між реальністю і абстракцією. Цю необхідність особливо яскраво визначив І. Кант у своєму вираженні позицій емпіричної філософії у вигляді практичного виключення будь абстракції. Кант стверджував, що існує необхідність зробити наочним всяке абстрактне поняття, а саме необхідно показати відповідний абстрактного поняття об’єкт у спогляданні. Без цього поняття об’єкт був би безглуздим.

Ця вимога отримало статус методологічного принципу можливості дослідної перевірки верифікації у філософії неопозитивізму. У деякому роді воно тотожне вимогу практичної застосовності абстракцій. Це виражалося в повному виключенні абстракцій і зміну їх конкретними, певними об’єктами. Проте, як відомо, не всяку застосовувану абстракцію можна виключити наочним способом, тобто верифікувати. Не кожна реальність, відображенням якої є абстракція, наочна. Критерій верифікації в такому випадку не є критерієм практики.

Не плутайте поняття верифікації з поняттям валідації, верифікація завжди базується на порівнянні реальних дослідних зразків з шаблоном, створеним на фазі проектування.