Що таке відсоток

Що таке відсоток

Відсоток — це важлива категорія, широко використовувана в науці. Вона позначає одну соту частку (частина) одиниці. Основне призначення відсотка — визначення частки чого-небудь по відношенню до цілого. Поняття «відсоток» застосовується при вирішенні задач, в яких потрібно знайти частку від цілого числа, відсоток їх одного числа через інше і число за заданим іншому числу і їх процентним співвідношенням.

Інструкція

 1. В економіці і фінансах відсоток — це плата кредитору від позичальника за користування грошовими коштами або матеріальними цінностями (позичковий відсоток). Він являє собою надбавку до кредиту, спосіб відшкодування витрат кредитора.
 2. Суб’єктами відносин, пов’язаних з використанням відсотка, є кредитор і позичальник. Позичковий відсоток не вважається обов’язковим елементом кредитних відносин, але поза кредиту він не існує, так як розвивається саме на кредитних відносинах.
 3. Судний відсоток виникає не випадково. Його поява обумовлена ​​кількома причинами:

  - У кредитора є вільні грошові кошти або цінності, від використання яких він може відмовитися на деякий час. Їх передача позичальнику зумовлює виникнення деякого рівня ризику. Відсоток — це плата кредитору за ризик, на який він йде при передачі цінностей позичальнику;

  - Позичковий відсоток тісно пов’язаний з діяльністю кредитних установ (банків). Банку необхідні кошти на утримання управлінського апарату, на розширення діяльності, фінансування соціальної сфери і формування прибутку, що становить різницю між відсотками по вкладах і за наданими кредитами;

  - Позичковий відсоток відмовляє значний вплив на позичальників банку. Відсотки, які він сплачує, служать стимулом для сплати кредиту та своєчасності розрахунків.
 4. Відсоток у кількісному вимірі являє собою відсоткову ставку. Ставка бувають декількох видів:

  - Фіксовані і плаваючі. Фіксовані ставки обумовлюються на весь термін дії договору. Вони не залежать від зміни базової ставки — середньою ставкою відсотка, за якою позичають кошти першокласним позичальникам. Більшість кредитів видаються саме за фіксованою ставкою. Плаваюча ставка змінює свій рівень залежно від зміни ринкових умов. Як правило, плаваючі ставки встановлюються за довгостроковими кредитами;

  - Номінальні і реальні. Реальна ставка — це номінальна процентна ставка, зменшена на рівень інфляції;

  - Ринкові і регульовані. Ринкові ставки встановлюються на основі аналізу стану ринку та його кон’юнктури. Регульовані ставки регулюються Центральним банком або іншими інститутами.