Що таке викупні платежі

Що таке викупні платежі

Щоб розібратися, що ж таке викупні платежі, слід звернутися до поняття «лізинг» та деяких аспектів її надання. Лізинг — це особливий вид кредитування для придбання основних фондів. При оформленні лізингу користувач послуги отримує те чи інше майно (предмет лізингу) у тимчасове володіння за плату у вигляді особливих лізингових платежів. Використання лізингу дає підприємцям істотні податкові переваги, а також право викупу предмета лізингу після закінчення дії договору лізингу.

Інструкція

Іншими словами, лізинг — це тривала оренда майна для використання в інтересах свого бізнесу, головною особливістю такої оренди є можливість надання одержувачу лізингу права подальшого викупу цього майна та надання податкових пільг.

Саме в тих випадках, коли мова заходить про викуп предмета лізингу, і виникають викупні платежі. У договорі лізингу, за умови, що він має на увазі подальшу можливість викупу предмета лізингу, вказується так звана викупна вартість майна. Відповідно, при проведенні виплат за таким договором підприємець буде виплачувати лізингові платежі — ті, що передбачені в договорі як плата за використання майна, і викупні платежі — ті, які будуть враховуватися в рахунок сплати викупної вартості майна після закінчення терміну договору.

Таким чином, викупні платежі — це платежі в рамках договору лізингу, які спрямовані не на оплату права володіння предметом лізингу, а на погашення викупної вартості предмета лізингу для подальшого отримання його у постійну власність.

Можливі ситуації, коли в лізинговому договорі зазначено, що після внесення всього обсягу лізингових платежів, майно стає власністю одержувача лізингу, при цьому сума викупної вартості в договорі відсутня. У таких випадках всі внесені лізингові платежі за період виконання зобов’язань за договором будуть розцінюватися як викупні, відповідним чином оподатковуються і враховуються.

Викупні платежі надають користувачеві лізингу можливість покрокової оплати для оформлення у власність предмета лізингу як альтернативу внесення повної викупної вартості після закінчення договору лізингу.