Що таке виробництво

Що таке виробництво

Виробництво — це одне з ключових понять економіки. Найчастіше під виробництвом розуміють певний набір операцій, за допомогою яких сировина обробляється, змінюється за рахунок використання матеріальних і нематеріальних ресурсів, а також створюється кінцевий продукт, необхідний для задоволення людських потреб.

Інструкція

 1. Виробництво — це діяльність з використання факторів виробництва з метою досягнення необхідного результату. Дане поняття можна віднести не тільки до економічної науки, а й до інших дисциплін, навіть технічним. Інакше кажучи, процес виробництва зачіпає не тільки матеріальне виробництво, а й виробництво робіт і послуг.
 2. З точки зору економіки та підприємництва процес виробництва має деякі відмітні особливості:

  - По суті це процес переробки та перетворення, в результаті чого збільшується цінність того, що переробляється;

  - Воно передбачає виготовлення товарів, робіт і послуг;

  - Вимагає наявності професійних знань і умінь;

  - Передбачає одночасне поєднання рішень і дій;

  - Є широкою сферою для інвестицій;

  - Покликане задовольняти запити споживачів;

  - Представляє собою головний фактор прибутковості та ефективності діяльності господарюючих суб’єктів.
 3. Основними учасниками виробничого процесу є постачальники, які виробляють товари та послуги, і споживачі, які їх отримують.
 4. Виробництво — це процес перетворення ресурсів. Тобто джерелами виробництва є ресурси — сукупність природних, соціальних і духовних цінностей, які можуть бути використані в процесі створення товарів, робіт і послуг. Виділяють природні, трудові, матеріальні та фінансові ресурси.
 5. Використовуючи найбільш просту модель, виробництво можна представити як процес, на вході якого позначені фактори виробництва (витрати), що йдуть на переробку, і отримання готової продукції (результату) на виході. Але при цьому відношення результату до витрат має бути максимальним. Тільки в цьому випадку при однаковій величині витрат підприємство отримає найбільший прибуток. Крім того, готова продукція повинна представляти більшу цінність, ніж аналоги, що випускаються конкурентами.