Що таке виручка

Що таке виручка

Виручка — це сукупність грошових коштів, що надійшли на рахунки підприємства в результаті його виробничої діяльності за певний період часу. Виручка — це джерело власних фінансових ресурсів комерційної організації.

Інструкція

Виручка може надходити від кількох напрямків діяльності підприємства:

- Від основної діяльності (виручка від реалізації товарів, робіт, послуг);

- Від інвестиційної діяльності. Виручка відображається у вигляді фінансового результату від реалізації необоротних активів та продажу цінних паперів;

- Від фінансової діяльності. Дана виручка являє собою результат розміщення серед інвесторів цінних паперів підприємства (акцій і облігацій).

У бухгалтерському обліку виручкою визнаються грошові кошти, які відповідають наступним вимогам:

- Підприємство має право на їх отримання, що випливає з відповідного договору;

- Існує впевненість у тому, що після проведення господарських операцій відбудеться збільшення економічних вигод;

- Право власності на товар перейшло від продавця до покупця;

- Витрати, які були витрачені на проведення даної господарської операції, можуть бути точно визначені.

Виручка від реалізації продукції відображається в обліку одним з можливих методів: методом з відвантаження товару і пред’явлення контрагенту розрахункових документів (метод нарахування) або методом оплати, тобто за фактичним надходженням коштів на рахунку організації (касовий метод). У першому випадку моментом продажу товару та отримання виручки вважається дата відвантаження, у другому — дата надходження грошей на рахунку.

На величину виручки надаю вплив багато чинників. Деякі з них залежать безпосередньо від діяльності підприємства. До таких факторів належать обсяг виробництва і реалізації, асортименти продукції, її якість, конкурентоспроможність, рівень цін, що застосовуються форми розрахунків, дотримання договірних умов. До факторів, які не залежать від діяльності підприємства, можна віднести порушення постачання ресурсів, несвоєчасна оплата продукції внаслідок неплатоспроможності покупця, збої в роботі транспорту.