Що таке волюнтаризм

Що таке волюнтаризм

Волюнтаризм — течія в філософії XIX століття, яке активно змагалося з раціоналізмом за право вважати основою всього сущого волю людини. Сьогодні цим словом частіше позначають політичні відносини, які грунтуються на егоїзмі.

Інструкція

Термін «волюнтаризм» офіційно з’явився лише в 1883 році, але його зачатки можна знайти ще в роботах Августина. Він позначає філософський напрямок, яке є ідеалістичним і вважає, що людська воля є домінуючим принципом існування. У цьому плані волюнтаризм протиставляється раціоналізму, де фундаментом всього існуючого називають інтелект.

Дунс Скотт свого часу підкреслював важливу перевагу волі перед розумом. Новітній волюнтаризм з’явився на основі вчення Іммануїла Канта «Критика практичного розуму». У ньому вчений не зміг ні довести, ні спростувати факт налічествованія необмеженої волі, але виявив той факт, що інтелект повинен прийняти її як аксіому, в іншому ж випадку моральність втрачає своє фактичне значення.

Важливий внесок у розвиток волюнтаризму вніс німецький філософ Йоганн Фіхте, який розглядав волю як фундамент розвитку особистості, а на основі цього твердження зробив висновок про те, що «я» є творчий принцип існування, який є джерелом самозародження духовної сторони світу. Воля тут виступає як розумний ключ до формування моральності в людині.

У цієї теорії волюнтаризму, яскравими послідовниками якої були Шеллінг і Гегель, були й противники. Артур

Шопенгауер дозволив волюнтаризму оформитися в якості автономного філософського напряму, він трактував волю і свободу як щось ірраціональне, що не володіє інтелектом, часом нездатне бачити. Розум і свідоме тут виконують вторинну функцію волі. Волюнтаризм тісно пов’язується з песимістичними настроями щодо відсутності сенсу у світовому русі. У наслідку, ідеї Шопенгауера лягли в основу філософських досліджень Фрідріха Ніцше.

Сьогодні цей термін куди частіше вживається для найменування політичної дії, яка спрямована на виконання суб’єктивних потреб, і не бере до уваги процеси, що відбувалися в історії. Часто під волюнтаризмом можуть мати на увазі суб’єктивізм, але на ділі вони істотно різняться.