Що таке ВВП країни

Що таке ВВП країни

Абревіатура ВВП означає валовий внутрішній продукт. Під цим терміном розуміється ринкова вартість призначених для вживання товарів, а також послуг, які були вироблені на території країни у всіх економічних галузях протягом року, як для споживання, так і для накопичення або експорту.

Інструкція

В англійській мові використовується поняття Gross Domestic Product, скорочено GDP. Американський економіст білоруського походження Саймон Кузнець запропонував використовувати цей термін в 1934 році.

Виділяють такі види зовнішнього валового продукту:

- Номінальний (nominal): виражається у цінах поточного року;

- Реальний (real): виражається у цінах попереднього року або іншого, взятого за основу;

- Фактичний: відображає ті економічні можливості, які були реалізовані;

- Потенційний: відображає ті економічні можливості, які є потенційними.

ВВП може виражатися двома способами. Перший — в національній валюті держави, також, якщо є відповідна необхідність, він для довідки може бути перерахований у валюту іноземної держави згідно біржового курсу. Другий спосіб — представлення ВВП за ПКС, тобто паритетом купівельної спроможності. Це варіант забезпечує більшу точність при здійсненні міжнародних порівнянь.

Існує три основні методи, за якими може здійснюватися розрахунок ВВП:

- По доходах;

- За видатками;

- За доданою вартістю.

При розрахунку методом за доходами ВВП визначається як сума національного доходу, амортизації, непрямих податків мінус субсидії і чистий факторний дохід з-за кордону. У той же час під національним доходом розуміється сума заробітних плат, орендних плат, процентних платежів і прибутку корпорацій.

При розрахунку методом за витратами ВВП визначається сумою таких значень як кінцеве споживання, валове нагромадження капіталу, державні витрати, експорт і мінус імпорт.

Метод розрахунку за доданою вартістю також називається виробничим методом. При цьому ВВП розраховується як сума доданих вартостей, під якими розуміється загальна цінність продукції.