Що таке ВВП на душу населення

Що таке ВВП на душу населення

Сучасна людина у своєму повсякденному житті стикається з великою кількістю економічної інформації. Найчастіше у ній дуже непросто розібратися без спеціальних знань. Наприклад, проблемою може стати незнання різних термінів і понять, таких часто зустрічаються, як «ВВП на душу населення».

Інструкція

Спочатку необхідно зрозуміти, що ж таке ВВП. Ця абревіатура розшифровується як валовий внутрішній продукт. Це один з основних показників динаміки економічного розвитку. Цей коефіцієнт складається з ринкової ціни всіх товарів і послуг, вироблених для кінцевого споживача на території якої-небудь країни. Зазвичай ВВП розраховується на часовий період, що дорівнює році. Зростання даного показника з урахуванням інфляції найчастіше означає і зростання економіки, збільшення обсягу виробництва і сфери послуг. Тому більшість країн світу, в тому числі і Росія, прагнуть до збільшення його значення.

Крім власне ВВП, існує пов’язаний з ним ще один важливий економічний показник — валовий внутрішній продукт на душу населення. Він вираховується за допомогою ділення загальної вартості всіх товарів на кількість людей, що живуть в країні. Цей показник потрібен насамперед для того, щоб адекватно порівнювати економічний розвиток різних країн з урахуванням чисельності населення. ВВП на душу населення зазвичай розраховується в доларах з урахуванням паритету купівельної спроможності місцевої валюти, тобто в розрахунок береться не просто ринковий курс валюти, а то кількість товарів, що можна на неї придбати.

ВВП на душу населення може відображати і ще один важливий показник — продуктивність праці. Але для цього економісти звичайно змінюють спосіб розрахунку і ділять вартість усіх товарів не на загальну кількість населення країни, а тільки на чисельність працюючих громадян.

Тим не менш, існують економісти, які критикують розрахунок ВВП на душу населення з точки зору реальності цього економічного показника. Зокрема суперечки викликає питання про те, чи правомірно враховувати в коефіцієнті розвитку економіки вартість товарів і послуг, вироблених на території країни фірмами, головні офіси яких знаходяться за кордоном. Тому існує паралельний показник економічного розвитку держави — ВНП (валовий національний продукт). У цьому індексі враховуються лише товари та послуги, вироблені організаціями, що належать національному капіталу.