Що таке ВВП

Що таке ВВП

У газетах і журналах можна часто зіткнутися з абревіатурою ВВП, дане скорочення можна почути і з телевізора чи радіопрограм. Але далеко не всім відомо, що воно означає.

Інструкція

 1. ВВП розшифровується як валовий внутрішній продукт і означає кінцеву ринкову вартість товарів і послуг, призначених для безпосереднього вживання і вироблених за одиницю часу (рік) у всіх існуючих галузях економіки, що знаходяться на території держави, що використовуються для споживання, накопичення й експорту, незалежно від національної приналежності використовуваних факторів виробництва.
 2. ВВП буває номінальним, реальним, фактичним і потенційним:

  - Номінальний ВВП виражається у цінах поточного року;

  - Реальний ВВП виражений у цінах попереднього або будь-якого базового року. Реальне ВВП враховує, в якій мірі його зростання визначається реальним зростанням виробничих показників, а не підвищенням цін;

  - Фактичний ВВП характеризує реалізовані економічні можливості;

  - Потенційний ВВП відображає потенційні можливості економіки і може бути набагато вище фактичного за показниками.
 3. ВВП країни може виражатися у національній валюті, або, при необхідності може бути перерахований за курсом в іншу іноземну валюту. На сьогоднішній день «ринкова вартість» не може виступати стабільною величиною, тому ВВП та інші схожі категорії і поняття є певної загальноприйнятої абстракцією.
 4. Розрахувати ВВП можна трьома способами: за доходами, за видатками та за доданою вартістю. Кожен з цих способів має спеціальну формулу підрахунку, де складовими виступають певні економічні показники.
 5. Історія походження ВВП. Перші прийоми з вимірювання обсягів національного виробництва стартували в 30-і роки XX століття. Їх засновником став економіст Саймон Кузнець, що працює в Департаменті Комерції США. Перші серйозні оцінки національного доходу були зроблені американським вченим в 1934 році. У його роботі вперше вказувалися рахунки національного продукту і доходу. До цього часу ніхто не мав детальних даних про економічну діяльність країни.