Що таке юриспруденція

Що таке юриспруденція

Термін «юриспруденція» походить від латинського слова iurisprudentia, яке є похідним від слів: iuris (право) і prudential (знання, наука). У російську мову це поняття прийшло спочатку як «правознавство». І якщо останнє поняття зараз асоціюється у нас з навчальним предметом у школі, то Юриспруденція — це наука про право, яку викладають у вищих навчальних закладах.

Інструкція

 1. «Великий юридичний словник» дає визначення юриспруденції як «соціальної науки і спеціальності, вивчає право як особливу систему соціальних норм, а також, правові форми організації і діяльності держав, політичної системи суспільства». Ще одне визначення юриспруденції це: «теоретична форма і спосіб організації юридичних знань». Маючи такі знання, юристи покликані забезпечувати правопорядок і стежити за реалізацією правових норм у всіх сферах суспільного життя.
 2. Навчаючись у вищому навчальному закладі відповідного напряму, майбутній юрист опановує фундаментальними і спеціальними знаннями в області юриспруденції. В одних ВНЗ дисципліни за фахом починаються вже з першого курсу навчання, в інших — з другого чи третього. Різняться і терміни підготовки фахівців з даного напрямку. ВНЗ пропонують дві програми за спеціальністю «Юриспруденція»: відповідно до першої йде підготовка юристів протягом п’яти років і видається диплом фахівця, відповідно до другої — шість років, при цьому враховуються вимоги Болонської декларації — бакалаврат (4 роки) та магістратура (2 року). Деякі юридичні ВНЗ поєднують обидві ці програми та надають абітурієнтам вибір.
 3. Юриспруденція як спеціальність має у своїй структурі кілька спеціалізацій. Вони відрізняються один від одного набором досліджуваних дисциплін, які впливають на вибір професії у подальшій діяльності. Основними спеціалізаціями юриспруденції є:

  - Державно-правова;

  - Цивільно-правова;

  - Міжнародно-правова;

  - Кримінально-правова.
 4. У рамках юриспруденції, а також окремої, конкретно-взятої спеціалізації, вивчаються наступні дисципліни: право міжнародної безпеки, сучасні проблеми міжнародного права, актуальні проблеми міжнародного права, міжнародне право прав людини і т.д.