Що таке жанр

Що таке жанр

Жанр в загальному випадку є історично закріплена і культурно успадковується специфічна сукупність форми, впізнаваних смислових мотивів і способу соціального існування. Поняття жанру найбільш часто використовується по відношенню до творів різних мистецтв, проте останнім часом цей термін застосовується і щодо інших культурних (у широкому сенсі) явищ.

Інструкція

  1. Жанр — це специфічна форма існування того чи іншого явища. Так, форма сонета специфічна за кількістю рядків, метру і способу римування; форма вальсу — по метру, темпу і послідовності різнохарактерних епізодів; форма патентної заявки — по послідовності обов’язкових розділів, термінології і поєднанню тексту та візуальних уявлень. Форма наукової статті визначається послідовністю стадій дослідження, характерною для методології даної наукової дисципліни.
  2. Форма явища в жанрі щільно спаяна з впізнаваними смисловими мотивами. Так, сонет і вальс пов’язані переважно з ліричними і лірико-драматичними переживаннями, часто в романтичній версії. Для патентної заявки смисловим мотивом є системне відміну об’єкта заявки від аналогічних приладів або методів. Для наукової статті смисловим мотивом є евристична новизна (тобто нове знання).
  3. Формально-смислова специфіка жанру завжди реалізується в певних соціокультурних обставин, характерних саме для цього жанру. Так, вальс танцюється різностатевої парою; вальсу супроводжує специфічний ритуал запрошення і виходу з танцю, до одягу і взуття танцюристів пред’являються певні вимоги залежно від соціальної специфіки обставин (вальс на танцмайданчику у парку і вальс в аристократичному зборах вельми відрізняються один від одного). Наукова стаття реалізується в спеціальних наукових виданнях, причому процес публікації — це складно організоване взаємодія автора, редакції і рецензентів.
  4. Слід нагадати про те, що жанр — поняття історичне, зміст цього поняття змінювалося; змінювався та застосування жанрових визначень до тих чи інших культурних явищ. Так, вальс був спочатку танцем простолюдинів, мав дуже просту форму і виразний сексуальний підтекст. Пізніше вальс став салонним аристократичним танцем, дуже складним за формою; ще пізніше вальс став абсолютно нетанцевальной сольним фортепіанним твором …