Що таке звичай

Що таке звичай

У повсякденному житті людина досить часто стикається з тим, що, крім державних законів і правил, існує ще й певний неписаний порядок поведінки в різних ситуаціях. Найчастіше це називають звичаєм. Але сам зазначений термін досить складний і багатозначний. Так що ж таке «звичай»?

Інструкція

  1. У широко розповсюдженому побутовому значенні звичай — це якесь правило поведінки, яке сформувалося протягом тривалого часу.
  2. Важливу роль звичаї грали у розвитку людського суспільства. Вони стали з’являтися ще в дописемного період і служили регулятором для життя громади. Оскільки люди в той період далеко не завжди могли усвідомити раціональну зв’язок між своїми вчинками та їх результатами, формою передачі досвіду стали звичаї — для виживання потрібно було засвоїти перш за все необхідний алгоритм дій. Звичаї і традиції стали основою практично всіх сфер життя, від економіки до релігії.
  3. З розвитком суспільства, появою писемності і держави, звичай зберіг свою регулюючу функцію. Багато століть нарівні з письмовою правом діяло так зване «звичайне право», що бере початок з традицій предків і передається усно. Воно могло як доповнювати письмові тексти законів, так і суперечити їм. І часто склався звичай ставав джерелом для письмового законодавства. У приклад можна привести відомий пам’ятник середньовічної історії Русі — «Руську Правду», яка була збіркою законів, заснованих на звичайному праві.
  4. Звичаї відіграють велику роль і в сучасному світі. Вони зберігаються в повсякденному житті людей, наприклад, у вигляді носіння народних костюмів чи проведення традиційних свят. Також вони існують і в сферах суспільної діяльності. Наприклад, у сфері бізнесу існують «звичаї ділового обороту» — правила поведінки при укладанні різних угод та іншої підприємницької діяльності. Вони не зафіксовані законом, але, тим не менш, широко поширені в бізнес-середовищі.
  5. Звичаї існують і в сфері політики. Наприклад, в деяких країнах при певних умовах політичний діяч повинен покинути свій пост, навіть якщо це прямо не вказується в законодавстві.
  6. У сучасній юриспруденції звичаї стали джерелом для формування прецедентного права — системи, в якій суддя, який приймає рішення з якого-небудь справи, повинен мати на увазі попередні тлумачення законів, оформлені у вигляді судових рішень.