Як аналізувати баланс

Як аналізувати баланс

Аналіз бухгалтерського балансу складається з аналізу всіх його форм, у тому числі пояснювальній записки та підсумкової частини аудиторського висновку. Він покликаний визначити темпи зростання найбільш значущих статей звітності, після чого порівнюються отримані результати з темпами збільшення виручки від продажів.

Інструкція

  1. Почніть з аналізу динаміки і структури балансу. Баланс вважається задовільним в тому випадку, якщо в кінці звітного періоду валюта балансу збільшилася в порівнянні з початком періоду, при цьому темпи її зростання більше рівня інфляції, але не більше темпів зростання виручки. Темпи зростання оборотних активів стали вищими, ніж темпи збільшення короткострокових зобов’язань і необоротних активів. Довгострокові джерела фінансування повинні володіти темпами росту і розмірами, які вище відповідних показників по позаоборотних активів. У власному капіталі частка валюти не нижче 50%, а кредиторська і дебіторська заборгованість має однакові темпи зростання, розміри і частки.
  2. Проаналізуйте фінансову стійкість організації. Перевірте абсолютні та відносні показники, серед яких чисті активи, чистий і власний оборотний капітал, а також коефіцієнти автономії, фінансової залежності, збереження власного капіталу, маневреності та забезпеченості.
  3. Вивчіть ліквідність балансу і платоспроможність організації. Баланс є ліквідним, якщо оборотних коштів вистачає на погашення короткострокових зобов’язань. Аналіз полягає у визначенні основних коефіцієнтів ліквідності.
  4. Оцініть стан активів. Ефективність оборотних активів визначте за допомогою показників рентабельності і оборотності.
  5. Проведіть аналіз ділової активності, визначивши рівень ефективності використання, співвідношення темпів зростання обороту, прибутку і авансованого капіталу, а також інші показники, які характеризують ділову активність.
  6. Продіагностіруйте фінансовий стан організації. Оцініть можливості втрати або відновлення платоспроможності та використання дискримінантних математичних моделей, що визначають вірогідність банкрутства.